בחינות התמחות

**בחינות התמחות מועד אוקטובר 2007- טפסי הרשמה**

29.07.2007

ההרשמה לזכאים להיבחן במועד אוקטובר הקרוב תהיה בין התאריכים 9.8-6.9.07.
 
לנוחיותכם, מצורפים טפסי הרשמה שניתן להוריד ולשלוח ללשכה.
 
 
 
הטפסים שיש לצרף לבקשה להיבחן:
 
 
 
 
 
 
כמו כן יש לצרף תעודת בוגר במשפטים או אישור מהפקולטה על כך שמולאו דרישות הפקולטה לקבלת תעודת בוגר. (אפשר לצרף העתק מאושר ע"י הפקולטה או עורך דין של "בוגר במשפטים"). - אין לשלוח בקשות ללא האישור הנ"ל!!
 
תשלום לבחינה:
 
האגרות שחובה לשלם במעמד הגשת הבקשה להיבחן הן אלה:
 
420 ₪  - אגרת רישום לבחינה בכתב.
100 ₪  - אגרת רישום לבחינה שבעל-פה.
660 ₪ -  אגרת קבלה ללשכה.

      

ניתן לשלם את האגרות הנ"ל באופנים הבאים:

 

א.   בבנק הדואר (באמצעות שובר התשלום) או באמצעות כרטיס אשראי דרך האתר– בתשלום אחד ע"ס 1,180 ₪ (סך כל האגרות).

 

ב.      מתמחים המעוניינים לפצל את האגרה הכוללת לשני תשלומים מתבקשים להסדיר זאת באופן הבא:

 

תשלום ראשון – עבור אגרת בחינה בכתב ע"ס 420 ₪ יש לשלם בשובר בבנק הדואר או באמצעות אתר האינטרנט.

 

תשלום שני – עבור אגרת בחינה בע"פ וקבלה כחבר חדש בלשכה ע"ס כולל של 760 ₪, יש לשלם בשיק משורטט דחוי ליום 21.11.07. רשום את המילים "למוטב בלבד" בין שני קווים מקבילים אלכסוניים ("קרוס") בחלק העליון השמאלי של השיק. מחק את המילה "לפקודת" ורשום במקומה: "ללשכת עורכי הדין בישראל".

 

נא לצרף את שני התשלומים (בשובר בבנק הדואר, באינטרנט ובשיק הדחוי) לבקשה להיבחן ולהתקבל כחבר בלשכה.

 

 תשלום באמצעות האינטרנט (כרטיס אשראי) : יש לצרף את האסמכתא על התשלום לטפסי ההרשמה.

 

לתשומת לבכם – תשלום באמצעות כרטיס האשראי אינו מהווה רישום לבחינות. יש לשלוח את טפסי ההרשמה בצירוף קבלת התשלום והשיק הדחוי.

קישורים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון