אתיכאן - אתיקה מקצועית

הזמנה להגיש מועמדות לחברות בבית הדין המשמעתי המחוזי

13.08.2012

צוות מחוז חיפה

הלשכה פועלת למינוי חברים/ות לבית הדין המשמעתי המחוזי בהתאם לסעיף 15 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961. לכהונה בבית הדין המשמעתי חשיבות ציבורית רבה והיא נעשית בהתנדבות וללא תמורה. המועד האחרון להגשת הפניות הוא 10.9.2012.
 
.
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון