Good Standing

כיצד פונים

09.04.2014

אישור חברות הכולל אישור בדבר העדר תלונות והרשעות משמעתיות ניתן לקבל על ידי הגשת בקשה לכתובת הדוא"ל:

limor@israelbar.org.il   

 

יש לציין פרטים מלאים של המבקש, שפה מבוקשת של האישור (עברית או אנגלית) וכתובת למשלוח האישור.

 

האישור יונפק ויישלח תוך שבעה ימי עבודה.

 

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון