נתונים סטטיסטיים

77% מהנבחנים שניגשו לבחינת ההתמחות בכתב של לשכת עורכי הדין עברו את הבחינה

13.05.2013

עו"ד איתי הר-אור, דובר הלשכה

ביום 1.5.13 נערכה בירושלים בחינת ההתמחות בכתב של לשכת עורכי הדין. לבחינה ניגשו 2839 מתמחים ומתמחות. 77% מכלל הנבחנים שניגשו לבחינת ההתמחות עברו את הבחינה. על פי הנתונים, אחוז העוברים הגבוה ביותר מבין המתמחים שנגשו לבחינה בפעם הראשונה הוא מקרב בוגרי האוניברסיטה העברית בירושלים עם 99%, אוניברסיטת תל אביב עם 97% ואוניברסיטת חיפה עם 96%. הציון הממוצע הגבוה ביותר, 81, הוא מקרב בוגרי האוניברסיטה העברית.

ביום 1.5.13 נערכה בירושלים בחינת ההתמחות בכתב של לשכת עורכי הדין. לבחינה ניגשו 2839 מתמחים ומתמחות. 77% מכלל הנבחנים שניגשו לבחינת ההתמחות עברו את הבחינה.

 

התפלגות הישגי המתמחים/ות שניגשו לבחינה בפעם הראשונה על פי מקום הלימוד מפורטת בטבלה שלהלן.

 

שם המקום

מספר הנבחנים

אחוז העוברים

ציון ממוצע

האוניברסיטה העברית

153

99

81.0

אוניברסיטת תל-אביב

100

97

80.6

אוניברסיטת חיפה

81

96

78.6

אוניברסיטת בר-אילן

124

92

77.5

המרכז הבינתחומי

168

92

76.6

המכללה למינהל

262

91

76.7

המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

297

81

73.0

הקריה האקדמאית אונו

433

81

71.9

שערי משפט

240

80

72.4

מכללת נתניה

232

80

72.1

המכללה האקדמית צפת

13

77

68.8

המרכז האקדמי כרמל

75

76

69.4

עולים חדשים

20

60

66.5

ישראלים שלמדו בחו"ל

16

44

62.4

 

על פי הנתונים, אחוז העוברים הגבוה ביותר הוא מקרב בוגרי האוניברסיטה העברית בירושלים עם 99%, אוניברסיטת תל אביב עם 97% ואוניברסיטת חיפה עם 96%.

 

הציון הממוצע הגבוה ביותר הוא מקרב בוגרי האוניברסיטה העברית ובוגרי אוניברסיטת תל אביב. אחריהן נמצאת אוניברסיטת חיפה. כמות הנבחנים הגדולה ביותר הינה מבין בוגרי הקריה האקדמית אונו (433), וכמות הנבחנים הקטנה ביותר הם ישראלים שלמדו בחו"ל (16). הבחינות בעל-פה יתקיימו החל מיום 19.5.13 ובמשך שמונה ימים.

 

תוצאות הבחינות לפי מספר הפעמים שנבחנים ניגשו לבחינה:

 

מספר הפעמים

מספר הנבחנים

אחוז העוברים

ציון ממוצע

ראשונה

2217

85

74.4

שנייה

271

56

65.2

שלישית ומעלה

351

37

59.4

כל הנבחנים

2839

77

71.7

 

הנתון לפיו רק 37% מהנבחנים שניגשו בפעם השלישית ומעלה לבחינת הלשכה בכתב עברו את הבחינה, תומך בעמדת הלשכה באשר להטלת התמחות חוזרת בנוגע לנכשלים סדרתיים. הציון הממוצע של הנבחנים בפעם השלישית ומעלה עמד על 59.4.

 

בשנה האחרונה הקים ראש לשכת עורכי הדין בישראל, עו"ד דורון ברזילי, צוות לבחינת שיפור מעמד המקצוע בראשותו של מ"מ ראש הלשכה, עו"ד ד"ר משה וינברג. מסקנות הצוות הוגשו לאחרונה לשר המשפטים והן כוללות בין היתר, הארכת תקופת ההתמחות ושינוי מבנה בחינות ההסמכה לכאלה שהלימוד להן מעניק כלים פרקטיים והבוחנות יכולת חשיבה וניתוח.

 

ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד דורון ברזילי: "נושא הצפת המקצוע עומד במרכז פעילות הלשכה מאז כניסתי לתפקיד, וגם השנה תעמוד בסימן מיגור התופעה. כפי שאמרתי בעבר וכפי שאני סבור גם כיום, הארכת תקופת ההתמחות לשנתיים ושינוי מתכונת הבחינה הנוכחית לכזו הבוחנת יכול הבנה, ניתוח וניסוח הינם צורך קיומי עבור המקצוע, והם ישפרו באופן ניכר את איכותם ורמתם של עורכי הדין שבדרך. חובה לקדם חקיקה אשר תשמור על רמת מקצוע נאותה של הנכנסים בשערי מקצוע עריכת הדין".

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון