תנאי שימוש

אפליקציית "ספר עורכי הדין"

25.06.2013

אפליקציית ספר עורכי הדין – תנאי שימוש

 

השימוש באפליקציית ספר עורכי הדין ("האפליקציה") מעיד על הסכמתך לתנאים אלו. הם מהווים הסכם מחייב בינך לבין לשכת עורכי הדין בישראל ("הלשכה") נא קרא אותם בעיון בטרם תשתמש באפליקציה.

 

תנאים אלו כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד הם מיועדים לנשים ולגברים כאחד.

 

מהות האפליקציה

אפליקציית ספר עורכי הדין – היא אפליקציה חינמית (לטלפונים סלולאריים המאפשרים להריצה עליהם) המאפשרת חיפוש עורכי דין ונוטריונים פעילים בישראל (למעט כאלו שביקשו שלא לפרסם את פרטיהם) ומידע אודותיהם, מתוך 'ספר עורכי הדין' של הלשכה. את החיפוש ניתן לבצע לפי מגוון פרמטרים (עיר, תחומי עיסוק, שפות ועוד).

 

ספר עורכי הדין הוא מאגר מידע רשום של הלשכה ובו שמות עורכי הדין הפעילים ופרטים שונים אודותיהם. המידע בספר מתעדכן באופן שוטף, בהתאם לעדכונים שמתקבלים אצל הלשכה.

 

האפליקציה כוללת גם קישורים לאתר האינטרנט של הלשכה בכתובת www.israelbar.org.il ("אתר הלשכה"). השימוש באתר הלשכה כפוף לתנאי השימוש המתפרסמים בו.

 

הלשכה שומרת על זכותה, בכל עת: להפסיק ולאפשר קבלת מידע מהאפליקציה, לשנות המידע המתקבל באמצעותה, או לבצע שינויים באפליקציה.

 

הלשכה שומרת על זכותה לחסום גישת משתמשים שיפרו תנאי שימוש, לאפליקציה או לקבלת מידע מספר עורכי הדין באמצעותה.

 

חיבור לרשת האינטרנט - על מנת להשתמש בפונקציות שבאפליקציה נדרש חיבור לרשת האינטרנט. באחריותך המשתמש באפליקציה לדאוג לחיבור כאמור. להסרת כל ספק מובהר כי הלשכה אינה קשורה ואינה אחראית לספקי גישה לאינטרנט לסוגיהם (סלולארי, קווי או אלחוטי) ולשירותיהם.

 

האפליקציה מוצעת כפי שהיא

האפליקציה מוצעת למשתמש חינם, כפי שהיא על יכולותיה ומגבלותיה והלשכה אינה מתחייבת כי תתאים לצרכים או למטרות המשתמשים בה, או תתאים לכל מכשיר קצה בו ניתן להשתמש בה.

 

רשיון ושימושים מותרים באפליקציה ובמידע מספר עורכי הדין

הלשכה מעניקה לך רישיון לא בלעדי להשתמש באפליקציה (בכמות בלתי מוגבלת של עותקים) בכפוף לתנאי שימוש אלו, בלבד.

 

השימוש באפליקציה ובמידע מספר עורכי הדין מותר לשימוש עצמי פרטי בלבד. כל שימוש אחר הוא אסור אלא אם התקבלה מראש ובכתב הסכמת הלשכה לו.

 

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באפליקציה (ובכלל זאת זכות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים, סודות מסחר וכל קניין רוחני אחר רשום, בר רישום או שאינו רשום מכל מין וסוג שהוא) ובספר עורכי הדין הן בבעלותה הבלעדית של הלשכה וכל שימוש שלא הותר בה מפורשות הוא אסור.

 

אין להעתיק האפליקציה או מידע מספר עורכי הדין (שלא בכמות  בלתי מהותית ולצורך שימוש עצמי פרטי) ובמיוחד אין להשתמש במידע מספר עורכי הדין על מנת ליצור ממנו מאגר מידע.

 

מבלי לגרוע מהאמור כל שימוש שתכליתו העתקת מידע מספר עורכי הדין (בכל דרך שהיא אוטומטית או ידנית) הוא אסור, זאת למעט העתקה ידנית של מידע בכמות בלתי מהותית לצורך שימוש עצמי פרטי כאמור.

 

אין ליצור יצירות נגזרות מהאפליקציה או לבצע בה כל פעולה אחרת השמורה לבעל זכויות הקניין הרוחני בה.

 

אין להשתמש בשמות ובסימני המסחר של הלשכה.

 

אחריות מוגבלת ללשכה

השימוש באפליקציה ובמידע שבה הם על אחריות המשתמש בלבד.

 

הגם שנעשים מאמצים על מנת שהשימוש באפליקציה ובמידע שבה יהיו זמינים בכל עת ונקיים משיבושים, היכולת למנוע תקלות או שיבושים מוגבלת. השימוש בתקשורת מקוונות לסוגיה כפוף לסיכונים אינהרנטיים הכרוכים בה (כגון וירוסים, רוגלות וכו'). השימוש השוטף באפליקציה תלוי בין היתר בתקינות רשתות תקשורת ומוצרים ושירותים של צדדים שלישיים שונים שאינם בשליטת הלשכה כמו גם בקבלת מידע עדכני מציבור עורכי הדין במקרים של עדכונים בפרטיהם.

 

הגם שהלשכה נוקטת אמצעים בכדי השימוש באפליקציה יהיה נקי מתקלות או משיבושים (טכניים או תוכניים) אין ודאות כי אכן כך יהיה והלשכה לא תהיה אחראית לכל תקלה או שיבוש טכני או תוכני. בכל מקרה של חוסר יכולת להשתמש באפליקציה ניתן להיעזר בספר עורכי הדין המתפרסם באתר הלשכה בכתובת www.israelbar.org.il או לפנות טלפונית ללשכה (בהתאם למספרי הטלפון המתפרסמים באתר הלשכה).

 

במקרים בהם יתגלו ליקויים באפליקציה וככל והלשכה לא תחליט להפסיק להפעילה, הלשכה תפעל בחריצות סבירה לתקנם וזו תהיה אחריותה הבלעדית של הלשכה. הלשכה לא תהיה אחריות בחוזים, בנזיקין או בכל עילה אחרת לכל נזק, אי נוחות הוצאה או הפסד כתוצאה מהשימוש באפליקציה לרבות מחוסר היכולת להשתמש בה.

 

הפסקת שימוש באפליקציה במקרים מסוימים

הלשכה שומרת על זכותה לחסום או להגביל משתמשים באפליקציה במקרים של: (1) חשד לשימושים אסורים (לרבות הפרת תנאי שימוש אלו), פוגעים או פליליים; (2) לצרכי אבטחה במקרים של חשש לפריצת אבטחה, או לצורך בירור או מניעה; (3) צו שיפוטי או דרישת רשות מוסמכת (4) מניעת נזק.

 

דין ושיפוט ייחודי

על תנאי שימוש אלה יחולו דיני מדינת ישראל (למעט במקרים בהם הדין הישראלי מפנה לדין זר שאז לא תחול ההפניה).

 

לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב תהיה סכמות השיפוט הבלעדית בכל עניין בקשר עם האפליקציה.

 

מדינות פרטיות

השימוש באפליקציה אינו מצריך רישום, הזדהות, או מסירת פרטים אישיים ללשכה. הלשכה אינה אוספת מידע בדבר זהות המשתמשים המורידים את האפליקציה מהחנויות המקוונות מהן ניתן להורידה (חנויות מקוונת של ספקי יישומים לטלפונים חכמים ומכשירי קצה כגון חברת גוגל או חברת אפל, ממנה ניתן להוריד יישומים). המידע שנאגר בשרתי הלשכה אודות שימושים באפליקציה (מידע "סטנדרטי" הנאגר על גבי שרתים המקושרים לאינטרנט) משמש לצרכים סטטיסטיים בלבד, מידע זה לבדו אינו מאפשר זיהוי משתמשים (זיהוי אפשרי ככל הנראה רק במשולב עם מידע שמוחזק על ידי ספק הגישה לאינטרנט של המשתמש).

 

הלשכה שומרת על זכותה לאסוף ולהשתמש במידע אישי לזיהוי משתמשים ולמעקב אחר שימושיהם באפליקציה ובמידע המתקבל באמצעותה במקרים הבאים: (1) חשד לשימושים אסורים (לרבות הפרת תנאי שימוש אלו), פוגעים או פליליים; (2) לצרכי אבטחה במקרים של חשש לפריצת אבטחה, או לצורך בירור או מניעה; (3) צו שיפוטי או דרישת רשות מוסמכת (4) מניעת נזק.

 

תנאים נוספים למשתמשים באפליקציה באמצעות טלפון חכם או מכשיר אחר תוצרת חברת APPLE INC. ("חברת אפל")

תנאי שימוש אלו הם הסכם בינך לבין לשכת עורכי הדין. הם אינם והם אינם מתיימרים להיות הסכם בינך לבין חברת אפל המטיל חבות על חברת אפל.

 

אין בתנאי שימוש אלו להקים חבויות לחברת אפל כלפיך.

 

תנאי השימוש מקנים לך רישיון, בלתי עביר, לא בלעדי להשתמש באפליקציה על גבי מכשיר של חברת אפל שהוא בבעלותך או בהחזקתך החוקית (כשהשימוש הוא בהתאם לתנאי השימוש של חברת אפל למשתמשי קצה).

 

תנאי שימוש אלו אינם מקנים לך והם אינם מטילים על חברת אפל כל חובה לספק לך שירותי תחזוקה או תמיכה לאפליקציה.

 

חברת אפל אינה והיא לא תהיה אחראית לאפליקציה, לשימוש בה ולכל אחריות, חבות, טענה לנזק אובדן וכיו"ב בקשר עימה. כל טענה או תביעה שתהיה לך בקשר עם האפליקציה (לרבות במקרה בו צד שלישי יטען כי שימושך באפליקציה פוגע בזכויות קניין רוחני שלו), תופנה ללשכה בלבד. מובהר כי אין באמור לפגוע בסופיות הסדרי האחריות המוגבלת ללשכה וליתר ההסדרים הקבועים לעיל בתנאי שימוש אלו. עוד מובהר כי אין בפרק זה לתנאי השימוש או ביתר הוראות תנאי השימוש משום הטלת אחריות על ספקי מכשירים או שירותים אחרים של חברות אחרות מחברת אפל.

 

אתה מצהיר כי אינך מצוי במדינה הנתונה לאמברגו של ממשלת ארצות הברית, או שנקבעה על ידה כ"תומכת טרור" וכן שאינך נמנה על הגופים הרשומים ברשימת 'גופים מוגבלים' או 'מנועים' שפרסמה ממשלת ארצות הברית.

 

חובה עליך בעת שימושך באפליקציה לעמוד בכל תנאי השימוש של הספקים המספקים לך שירותים הרלוונטיים לשימושך באפליקציה (כגון ספק שירותי גישה סלולרית לרשת האינטרנט, תנאי השימוש של ספק רשת גישה אלחוטית לאינטרנט וכו').

 

אפל וחברות הבנות שלה יהיו מוטבות לתנאי שימוש אלו, והן תהיינה זכאיות, בין היתר, לאכוף תנאי שימוש אלו כלפיך.

 

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון