נתונים סטטיסטיים

69% מהנבחנים שניגשו לבחינת ההתמחות בכתב של לשכת עורכי הדין עברו את הבחינה

11.11.2013

עו"ד שירי קריספין, דוברת הלשכה

ביום 3.11.13 נערכה בתל אביב בחינת ההתמחות בכתב של לשכת עורכי הדין. לבחינה ניגשו 1972 מתמחים ומתמחות. 69% מכלל הנבחנים שניגשו לבחינת ההתמחות עברו את הבחינה. על פי הנתונים, אחוז העוברים הגבוה ביותר מבין המתמחים שנגשו לבחינה בפעם הראשונה הוא מקרב בוגרי המרכז הבינתחומי עם 98%, אוניברסיטת תל אביב עם 96% ואוניברסיטת בר-אילן עם 96%. הציון הממוצע הגבוה ביותר, 80.2, הוא מקרב בוגרי האוניברסיטה העברית.

התפלגות הישגי המתמחים/ות שניגשו לבחינה בפעם הראשונה על פי מקום הלימוד מפורטת בטבלה שלהלן.

 

שם המקום

מספר הנבחנים

אחוז העוברים

ציון ממוצע

המרכז הבינתחומי

244

98

78.0

אוניברסיטת תל-אביב

115

96

79.4

אוניברסיטת בר-אילן

54

96

79.3

האוניברסיטה העברית

93

95

80.2

המכללה למינהל

115

94

75.2

אוניברסיטת חיפה

72

90

76.7

המכללה האקדמית צפת

6

83

76.7

מכללת נתניה

88

81

71.3

המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

115

72

68.4

הקריה האקדמאית אונו

303

70

68.8

שערי משפט

103

67

67.7

עולים חדשים

15

67

66.1

המרכז האקדמי כרמל

94

59

64.8

ישראלים שלמדו בחו"ל

21

19

53.4

אחר

1

 

 

 

על פי הנתונים, אחוז העוברים הגבוה ביותר הוא מקרב בוגרי המרכז הבינתחומי עם 98%, אוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטת בר-אילן עם 96%.

 

הציון הממוצע הגבוה ביותר הוא מקרב בוגרי האוניברסיטה העברית ובוגרי אוניברסיטת תל אביב. אחריהן נמצאת אוניברסיטת בר-אילן. כמות הנבחנים הגדולה ביותר הינה מבין בוגרי הקריה האקדמית אונו (303) וכמות הנבחנים הקטנה ביותר היא של בוגרי המכללה האקדמית צפת (6). הבחינות בעל-פה יתקיימו החל מיום 18.11.13 ובמשך שבעה ימים.

 

תוצאות הבחינות לפי מספר הפעמים שנבחנים ניגשו לבחינה:

 

מספר הפעמים

מספר הנבחנים

אחוז העוברים

ציון ממוצע

ראשונה

1439

81

72.8

שנייה

257

49

62.6

שלישית ומעלה

276

24

56.4

כל הנבחנים

1972

69

69.2

 

הנתון לפיו רק 24% מהנבחנים שניגשו בפעם השלישית ומעלה לבחינת הלשכה בכתב עברו את הבחינה, תומך בעמדת הלשכה באשר להטלת התמחות חוזרת בנוגע לנכשלים סדרתיים. הציון הממוצע של הנבחנים בפעם השלישית ומעלה עמד על 56.4.

 

בשנה האחרונה הקים ראש לשכת עורכי הדין בישראל, עו"ד דורון ברזילי, צוות לבחינת שיפור מעמד המקצוע בראשותו של מ"מ ראש הלשכה, עו"ד ד"ר משה וינברג. מסקנות הצוות הוגשו לאחרונה לשר המשפטים והן כוללות בין היתר, הארכת תקופת ההתמחות ושינוי מבנה בחינות ההסמכה לכאלה שהלימוד להן מעניק כלים פרקטיים והבוחנות יכולת חשיבה וניתוח.

 

ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד דורון ברזילי: "לשכת עורכי הדין מתריעה ונלחמת בהצפת המקצוע. יש לקדם חקיקה אשר תשמור על רמה נאותה של הנכנסים בשערי מקצוע עריכת הדין. כולי תקווה, כי שרת המשפטים תעשה שימוש בסמכותה, ותביא ליישום ההמלצות האמורות בחקיקה".

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון