מאמרים וכתבות

הגשת אישורי תרגום נוטריונים לרשויות

11.01.2005

עו"ד ונוטריון יונה דה-לוי

במקרים רבים דורשים בתי המשפט או רשמי המקרקעין אישור נכונות תרגום שנעשה על ידי נוטריון לפי טופס מס’ 6 שבתקנות הנוטריונים ולא מסתפקים באישור תרגום על פי הצהרת המתרגם.

במקרים רבים סירבו בתי המשפט או רשמי המקרקעין לקבל אישורי תרגום על פי הצהרת המתרגם בפני הנוטריון, אלא דרשו אישור נכונות תרגום שנעשה על ידי נוטריון לפי טופס מס' 6 שבתקנות הנוטריונים.

 

לפיכך ממליץ יו"ר ועדת הנוטריונים בלשכה, עו"ד ונוטריון יונה דה-לוי, שלא להגיש לרשויות תרגומים שאינם תרגומים נוטריוניים על פי טופס 6 הנ"ל, וזאת על מנת למנוע סירוב של הרשויות לקבלם.

 

יצויין, כי למסמכים המוגשים לרשם לענייני ירושה, הכתובים בשפה זרה (כגון צוואות), יש לצרף תרגום לעברית או ערבית, מאושר בידי נוטריון על פי טופס 6 לתקנות הנוטריונים כאמור בתקנה 54א לתקנות הירושה, התשנ"ח – 1998.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון