נתונים סטטיסטיים

73% מהנבחנים שניגשו לבחינת ההתמחות בכתב של לשכת עורכי הדין עברו את הבחינה

12.05.2014

דוברות הלשכה

ביום 1.5.14 נערכה בתל אביב בחינת ההתמחות בכתב של לשכת עורכי הדין. לבחינה ניגשו 2720 מתמחים ומתמחות. 73% מכלל הנבחנים שניגשו לבחינת ההתמחות עברו את הבחינה. על פי הנתונים, אחוז העוברים הגבוה ביותר הוא מקרב בוגרי אוניברסיטת תל אביב ומכללת ספיר עם 98% ואוניברסיטת בר-אילן ואוניברסיטת חיפה עם 97%. הציון הממוצע הגבוה ביותר, 80.5, הוא מקרב בוגרי אוניברסיטת תל אביב.

התפלגות הישגי המתמחים/ות שניגשו לבחינה בפעם הראשונה על פי מקום הלימוד מפורטת בטבלה שלהלן.

 

שם המקום

מספר הנבחנים

אחוז העוברים

ציון ממוצע

אוניברסיטת תל-אביב

95

98

80.5

מכללת ספיר

40

98

78.9

אוניברסיטת בר-אילן

117

97

79.2

אוניברסיטת חיפה

77

97

78.9

האוניברסיטה העברית

121

96

79.3

המכללה למינהל

256

93

77.0

המרכז הבינתחומי

179

89

75.7

שערי משפט

199

82

72.4

מכללת נתניה

222

77

71.7

המכללה האקדמית צפת

33

76

70.9

המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

291

75

71.2

הקריה האקדמאית אונו

452

75

70.4

עולים חדשים

19

74

65.9

המרכז האקדמי כרמל

81

64

66.8

ישראלים שלמדו בחו"ל

9

56

60.7

אחר

1

 

 

 

על פי הנתונים, אחוז העוברים הגבוה ביותר הוא מקרב בוגרי אוניברסיטת תל אביב ומכללת ספיר עם 98% ואוניברסיטת בר-אילן ואוניברסיטת חיפה עם 97%.

 

הציון הממוצע הגבוה ביותר הוא מקרב בוגרי אוניברסיטת תל אביב. אחריה נמצאות האוניברסיטה העברית ואוניברסיטת בר-אילן. כמות הנבחנים הגדולה ביותר הינה מבין בוגרי הקריה האקדמית אונו (452) וכמות הנבחנים הקטנה ביותר היא של בוגרי המכללה האקדמית צפת (33). הבחינות בעל-פה יתקיימו החל מיום 19.5.14 ובמשך שבעה ימים.

 

תוצאות הבחינות לפי מספר הפעמים שנבחנים ניגשו לבחינה:

 

מספר הפעמים

מספר הנבחנים

אחוז העוברים

ציון ממוצע

ראשונה

2192

83

73.7

שנייה

228

41

61.0

שלישית ומעלה

300

22

55.4

כל הנבחנים

2720

73

70.6

 

הנתון לפיו בכל פעם שנבחן ניגש למבחן חוזר, הסיכוי שלו לעבור פוחת בחצי. ניתן לראות מהנתונים לעיל כי נבחן בפעם הראשונה סיכוייו לעבור 83%, בפעם השנייה 41% ובפעם השלישית ומעלה יורד ל- 22%.

נתונים אלו תומכים בעמדת הלשכה באשר להטלת התמחות חוזרת בנוגע לנכשלים סדרתיים. הציון הממוצע של הנבחנים בפעם השלישית ומעלה עמד על 55.4.

 

ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד דורון ברזילי: "אני מברך את המתמחים שצלחו את הבחינות בכתב ומאחל להם הצלחה בהמשך. חשוב להדגיש כי מספרם הגובר של עורכי הדין המצטרפים אל שורות המקצוע אינו מהווה מכשול, אך יש לעמוד על טיבם של המצטרפים החדשים ולשמור על רמתם המקצועית והאישית על ידי שינוי הכניסה לשערי המקצוע. כל שלשכת עורכי הדין מבקשת זה לקבל לשורותיה את הטובים והראויים ביותר, וכראש הלשכה אמשיך לפעול למען מטרה זו".

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון