החלטות וחוות דעת

פרסום כתבות עיתונאיות באתר של משרד עורך דין

27.11.2014

עו"ד רוני נוף-מלץ, ממונה תחום אתיקה

נבקש ליידע את ציבור עורכי הדין כי ועדת הפרסומת החליטה כי אין מניעה לפרסם באתר של משרד עורך דין כתבות עיתונאיות, בנושאים משפטים, הקשורים בעורך הדין.

מכוח כלל 3(ח) לכללי לשכת עורכי הדין (פרסומת), התשס"א – 2001, הוקמה בלשכה ועדת ייעוץ לענייני פרסומת שבראשה יושב ראש ועדת האתיקה הארצית.

 

כל עורך דין רשאי לפנות, בטרם פרסם, אל הוועדה, כדי לקבל אישור מראש בדבר עמידת הפרסומת שהוא מבקש לפרסם, בתנאי כללי הפרסומת.

 

נבקש ליידע את ציבור עורכי הדין כי ועדת הפרסומת החליטה שאין מניעה לפרסם באתר של משרד עורך דין כתבות עיתונאיות, בנושאים משפטים, הקשורים בעורך/ת הדין. 

 

ציבור עורכי הדין מוזמן לפנות אל הוועדה בכתב באמצעות דואר לרח' דניאל פריש 10 תל אביב או בפקס 03-6918696.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון