התאמות לבחינות

הנחיות להתאמות - בחינות התמחות

20.04.2021

לתשומת לבכם:  יש לקרוא את ההנחיות להתאמות, ולהגיש בקשה באמצעות טופס בקשה, אליו יש לצרף את המסמכים המתאימים.
בקשה שתוגש ללא טופס, לא תטופל.
 
 
 
 
 
 
קובץ להורדה
hanchayot_hatamot_april2021.pdf _421103830M9.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון