ועדות המחוז

רשימת חברי ועד מחוז חיפה נכון ליום 23.7.2015

22.07.2015

צוות מחוז חיפה

חברי ועד מחוז חיפהיוני 2015

נכון ליום 23.7.15

שם

אולמן תמי – יו"ר

ג'ובראן ג'ובראן

אבריאל טל

בקר ערן

נוף דנה

לדרר איתן

טברו משה

זוננברג ארנית

חלאילה ואאל

סעב חאתם

דאוד השאם

ג'זמאווי פאתן

אסמר ויסאם ג'

טולדנו מימון

עיני אברהם

 
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון