נתונים סטטיסטיים

59.7% מכלל הנבחנים שניגשו לבחינת ההסמכה בכתב של לשכת עורכי הדין עברו את הבחינה

30.11.2015

נעמה כהן-פרידמן, דוברת הלשכה

ביום 29.10.2015 נערכה בירושלים בחינת ההתמחות בכתב של לשכת עורכי הדין. לבחינה ניגשו 1943 מתמחים ומתמחות. 59.7% מכלל הנבחנים שניגשו לבחינת ההתמחות עברו את הבחינה. מתוכם 1,467 ניגשו לראשונה ואחוז המעבר שלהם עומד על 72% עם ציון ממוצע של 69.3%.

ביום 29.10.2015 נערכה בירושלים בחינת ההתמחות בכתב של לשכת עורכי הדין. לבחינה ניגשו 1943 מתמחים ומתמחות.לאחר שועדת הבחינות בראשות נשיא ביהמ"ש המחוזי חיפה השופט יוסף אלרון סיימה את הדיונים בהשגות שהוגשו אליה, עולה כי  59.7% מכלל הנבחנים שניגשו לבחינת ההתמחות עברו את הבחינה. מתוכם 1,467 נגשו לראשונה ואחוז המעבר שלהם עומד על 72% עם ציון ממוצע של 69.3%.

 

התפלגות הישגי כלל המתמחים/ות שניגשו לבחינה מפורטת בטבלה שלהלן:

 

שם המקום

אחוז העוברים

אוניברסיטת תל-אביב

96

אוניברסיטה העברית

94

אוניברסיטת חיפה

85

אוניברסיטת בר-אילן

85

המרכז הבינתחומי

85

המכללה למינהל

76

מכללת ספיר

75

הקריה האקדמית(קרית-אונו)

45

המכללה האקדמית צפת

45

מכללת נתניה

44

המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ר"ג

41

שערי משפט

40

עולים חדשים

38

המכללה האקדמית כרמל

36

ישראלי שלמד בחו"ל

9

 

 

כל הנבחנים

59.7

 

תוצאות הבחינות לפי מספר הפעמים שנבחנים ניגשו לבחינה:

 

מספר הפעמים

מספר הנבחנים

אחוז העוברים

ציון ממוצע

בחינה ראשונה

1464

72

69.3

בחינה שנייה

235

31

58.8

בחינה שלישית ומעלה

244

11

53.0

כל הנבחנים

1943

59.7

66.0

 

ועדת הבחינות דנה בכל ההשגות שהוגשו על תוצאות הבחינה והחליטה לקבל השגות ביחס לשאלות הבאות:

  • שאלה מס' 35 בגרסה 1 (26 בגרסה 2) – נפסלה
  • שאלה מס' 88 בגרסה 1 (93 בגרסה 2) – נפסלה
  • בשאלה מס' 51 בגרסה 1 (50 בגרסה 2) – תיחשב גם תשובה א' כתשובה נכונה נוספת.
  • בשאלה מס' 64 בגרסה 1 (77 בגרסה 2) תיחשב גם תשובה א' כתשובה נכונה נוספת.
  • בשאלה מס' 65 בגרסה 1 (76 בגרסה 2) תיחשב גם תשובה א' כתשובה נוספת.

החלטות הועדה חלו על כל הנבחנים בין אם השיגו על אותה שאלה ובין אם לא.

 

תגובת ראש לשכת עורכי הדין עו"ד אפי נוה:

תוצאות הבחינה מדברות בעד עצמן ומלמדות כי מדובר בבחינה הוגנת ואף קלה למדי אשר אחוז המעבר של האוניברסיטאות וחלק מהמכללות הינו גבוה מאוד.

 

מתוך כך ברור כי כל הטענות והמחאות שהושמעו על כך שמדובר בבחינה "קשה במיוחד" הינן טענות סרק ומקורן למרבה הצער בתעשיית המכללות אשר חלקן מקבל סטודנטים ללימודים ללא שום סינון מינימאלי ותנאי סף כמקובל.

 

הפערים הקיצוניים בתוצאות הבחינה בין האוניברסיטאות וחלק מהמכללות לבין המכללות האחרות מדאיגים ומטרידים במיוחד ועל כך יש לתת את הדעת ולפעול לכך שאותן מכללות יואילו להבין כי יש גבול לציניות ולרדיפת הבצע על חשבון סטודנטים תמימים המתקבלים ללימודים ללא שום סינון מינימלי כשהמדד היחידי לקבלה ללימודים בהן, הינו יכולתם של הסטודנטים לשלם שכ"ל של 120,000 ₪.

 

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון