יצירת קשר

פרטי התקשרות עורכי דין זרים - 2016 - Foreign Lawyers contact information

09.10.2016

Foreign Lawyers contact information 2016פרסום פרטי התקשרות עורכי דין זרים 2016 -

 

 

USA:

 

Adam Snukal - snukala@gtlaw.com 

Adir Waldman - adir.waldman.il@freshfields.com 

Andrea Bernstein - sharona.dub@swalegal.com 

Baruch Bebchick - baruch@bebchicklaw.com 

Daniel P. Rubel - DRubel@zeklaw.com 

Daniel Baron - sharona.dub@swalegal.com 

Dov Schwell - sharona.dub@swalegal.com 

Deborah Lotstein - deborah.lotstein@gmail.com 

Ely Kronenberg - sharona.dub@swalegal.com 

Felicia Seaton - felicia@feliciaseaton.com 

Harold Zvi Weissler - hweissler@yahoo.com 

James S. Cohen - jcohen@lawoffice.org.il   

James Perlin - jperlin@gazitgroup.com  

Jo Anne Adlerstein - jca@fbaradvice.com 

Joey Shabot - shabotj@gtlaw.com 

Karen Sinai - kcsinai@gmail.com 

Melinda Spitzer - sharona.dub@swalegal.com 

Moshe Shein - mhs@michaelshein.com 

Michael steven Rosenthal - rosenthal14@gmail.com 

Robert William Henoch - robert.henoch@kobrekim.com 

Stanley A. Barg - SBarg@kozlaw.com 

William Orr - william.j.orr@gmail.com 

Michele Charish - macharish@gmail.com 

Jeremy Lustman - Jeremy.Lustman@dlapiper.com 

Rachel D. Brandeis-Jacob - Rachel.Brandeis@greensmoke.com  

Abe Rappaport - arappaport@rappaport-law.com 

 

 

ENGLAND:

 

Carel Linde - cwlinde@lindekrost.com 

Jacqueline Donner - jackiedonner@yahoo.com 

Jonathan Atha - jonathana@meitar.com 

Joshua Kierman - joshua.kiernan@lw.com 

 

 

CANADA:

 

Daniel Nathan Bloch - Dbloch@live.com 

 

 

POLAND:

 

Ewa Wozniak Dor - ewa@edorlaw.co.il 

 

 

RUSSIA and CIS:

 

Tatyana Sokolov - tv.sokolov@gmail.com 

 

 

AUSTRALIA:

 

Michael Kadury - dana.kuchar@kadoury.com 

 

 

GERMANY:

 

Katy Ritzman - ritzmann@fps-law.de 

Norman Nathan Gelbert - nathan.gelbart@de.pwc.com 

Till Botz - t.boetz@gmx.de 

 

 

FRANCE:

 

Fedid Jean Marc - JMF@fedida.eu 

Ilanit Sagand-Nahum isagand@gmail.com 

Julie Jacob - JJACOB@jacobavocats.com 

Laurence Krief - laurencekrief@lk-avocats.com 

Laurence Attali Muller - laurence.attali-muller@orange.fr 

Petrel Pascal - p.petrel@icloud.com 

Pardo Oliver - a.pardo@pba-avocats.com 

Sichel Julien - julien.sichel@pbls-avocats.com 

Gilles Willaim Goldnadel - gwg@goldnadel.com 

David Lepidi - david@lepidi.fr 

Martine Claire Pariente Aknin - mcparienteaknin@orange.fr 

Nathalie Benhamou - nbenhamou@avocat-fiscal.fr 

Laurence Curiel - lcuriel@curielavocats.com 

Helen Miller - miller.helene.mh@gmail.com 

Joseph Suissa - josephsuissa@yahoo.fr 

Djian Franck - fd@fdavocat.com 

Tsipora Prince Agbodjan - tsipora@princealaw.com 

Stephane Illouz - SIllouz@ReedSmith.com 

 

 

 

 

 

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון