חקיקה

תיקון לכללי הלשכה: עו"ד רשאי לציין את שמו של עו"ד שכיר שנפטר או פרש לגמלאות בנייר משרדו

29.01.2006

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת בראשות חה"כ מיכאל איתן ושרת המשפטים, ציפי לבני, אשרו לאחרונה תיקון לכללי לשכת עורכי הדין (פרסומת) התשס"א-2001, לפיו עו"ד רשאי לציין את שמו של עו"ד שכיר שנפטר או פרש לגמלאות בנייר משרדו.

סעיף 55 לחוק הלשכה אוסר על עו"ד לעשות פרסומת לעיסוקו, אלא לפי הכללים שתקבע הלשכה. כלל 3 לכללי הלשכה בנוגע לפרסומת, קובע אילו פרטים רשאי עו"ד לכלול בנייר משרדו. הכלל מתיר, בין השאר, ציון "שמות שותפים שיצאו לגמלאות ושמות שותפים שנפטרו". כלל זה מניח שלעו"ד השותף היה קשר משמעותי עם משרד עורכי הדין, והוא נועד כדי לאפשר למשרד עו"ד לבטא קשר זה וכן ליהנות מהמוניטין של עוה"ד.

 

התיקון המוצע, פרי יוזמה של המשנה לראש הלשכה, עו"ד יריב לוין, מתיר לפרסם גם את שמו של עו"ד שכיר שנפטר או שפרש לגמלאות, ובלבד ששמו הופיע על נייר המכתבים של עוה"ד בעת שנפטר או שפרש.

 

עו"ד לוין ברך על אישור התיקון. לדבריו, התיקון הנ"ל הוא צעד נוסף להפוך את הלשכה לרלוונטית לציבור גדול של עו"ד צעירים, ויש לו גם משמעות סמלית, מאחר שהוא מבטל את האפליה שהיתה קודם לכן בין עו"ד שכירים לבעלי משרדים.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון