תעריפים

עודכן שכר שירותי הנוטריון

12.11.2006

עו"ד שמעון לפיד - רכז ועדת נוטריונים שליד הועד המרכזי

יו"ר ועדת הנוטריונים, עו"ד יונה דה-לוי, מודיע, כי בהתאם להודעת הנוטריונים (שכר שירותים), התשס"ז - 2006, שפורסמה בקובץ תקנות 6529 ביום ז’ בחשון התשס"ז, 29 באוקטובר 2006, עדכן משרד המשפטים את שכר שירותי הנוטריון החל מתאריך 15 ביולי 2006, בעקבות התנודות במדד המחירים לצרכן.

 

לנוחות הנוטריונים מתפרסם העדכון באתר האינטרנט של משרד המשפטים.

 

כמו כן, לידיעתכם/ן, המחלקה לרישוי נוטריונים שבמשרד המשפטים עברה למשכנה החדש ברח' בית הדפוס 22 קומה 4 בירושלים.

 

v      הכתובת למשלוח מכתבים: ת.ד. 34357 ירושלים 91342.

 

v      מספרי הטלפון והפקס' החדשים: טל' – 6549333 - 02, פקס' – 6549323 - 02.

 

יו"ר הוועדה מבקש להעיר, כי הפרסום הנ"ל של משרד המשפטים ביום 29 באוקטובר 2006, שתחולתו מיום 15 ביולי 2006, אינו בגדר התנהלות תקינה, מה גם שהוועדה פנתה למשרד המשפטים  - בקשר לעדכון - מספר חודשים קודם לכן.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון