הודעות דוברות הלשכה

הודעת ועדת הבחינות של לשכת עורכי הדין בעניין ההשגות על בחינת ההסמכה מועד חורף 2016

27.11.2016

דוברות הלשכה

בפני הוועדה עמדו פניותיהם של ראש הלשכה, שרת המשפטים ויו"ר ועדת חוקה חוק ומשפט וחברי ועדת חוקה לבחון את ההשגות שהוגשו, בגישת בית הלל. הוועדה נתנה דעתה לפניות אלה והביאה אותן בחשבון בעת הדיון בהשגות.

הודעת ועדת הבחינות של לשכת עורכי הדין בעניין ההשגות על בחינת ההסמכה מועד חורף 2016 

 

הוועדה הבוחנת בראשות נשיא ביהמ"ש המחוזי בחיפה יוסף אלרון התכנסה ביום 23.11.16 וקיימה דיון ארוך בהשגות שהוגשו ביחס לבחינת ההסמכה שהתקיימה ביום 27.10.16.

 

בפתח הדברים בשים לב לטענות והפרסומים השונים מבקשת הוועדה להבהיר כדלקמן: חברי הוועדה מכהנים בה בהתנדבות עפ"י מינוי ישיר מאת שרת המשפטים. הוועדה הינה ועדה עצמאית ובלתי תלויה ובניגוד מוחלט לחלק מהפרסומים והטענות השונות, לשכת עורכי הדין אינה מעורבת בניסוח השאלות בבחינה, וכל הטענות המנסות להטיל דופי בשיקולי הוועדה ועבודתה ראוי היה שלא יבואו לעולם בהעדר כל בסיס עובדתי ומשפטי. אין ולא הייתה כל כוונה או מגמה להקשות ולהחמיר במיוחד במועד הבחינה האחרון, וטוב יעשו כל המבקרים אם יבדקו את היערכותם והכנתם לבחינה תחת שיטילו דופי בעבודת הוועדה.

 

באשר להשגות עצמן: בפני הוועדה עמדו פניותיהם של ראש הלשכה, שרת המשפטים ויו"ר ועדת חוקה חוק ומשפט וחברי ועדת חוקה לבחון את ההשגות שהוגשו, בגישת בית הלל. הוועדה נתנה דעתה לפניות אלה והביאה אותן בחשבון בעת הדיון בהשגות.           

 

בסיכומו של דבר לאחר בחינה מעמיקה של כלל הטענות וההשגות החליטה הוועדה הבוחנת לקבל את ההשגות הבאות כדלקמן:

שאלה מס' 83 בגרסה 1 (98 בגרסה 2)– נפסלה.

שאלה מס' 86 בגרסה 1 (95  בגרסה 2) – נפסלה.

בשאלה מס' 1 בגרסה 1 (20  בגרסה 2) – התקבלה ההשגה ביחס למסיח נוסף באופן שגם תשובה ב' תיחשב כתשובה נכונה נוספת.

בשאלה מס' 39 בגרסה 1 (22 בגרסה 2) – התקבלה ההשגה ביחס למסיח נוסף באופן שגם תשובה א' תיחשב כתשובה נכונה נוספת.

 

כפועל יוצא מקבלת ההשגות הנ"ל עברו את הבחינה 169 נבחנים נוספים ואחוז המעבר הכללי עלה מ 30% ועומד כעת על 37%. בסה"כ עברו את הבחינה לאור ההשגות 915 נבחנים.

 

כמו כן אחוז המעבר של הנבחנים אשר זו הבחינה הראשונה שלהם עלה מ 42% ל 49%.

 

לא תישלח הודעה אישית לכל נבחן על תוצאות השגתו.

 

ציונים מעודכנים בעקבות החלטת ועדת הבחינות יתפרסמו בתיק האישי ביום 27.11.16 החל מהשעה 14:00.

 

נבחן אשר יעבור את הבחינה בכתב כתוצאה מקבלת ההשגה, יוזמן לבחינות ההתמחות בעל-פה אשר יתקיימו ביום חמישי, 1.12.16, החל מהשעה 16:00, בלשכה בירושלים.

 

החלטות ועדת הבחינות הן סופיות והוועדה לא תדון בהשגות חוזרות.

 

תגובת ראש הלשכה:  לשכת עורכי הדין מודה לוועדה הבוחנת בראשותו של הנשיא אלרון על עבודתה המסורה שנעשית בהתנדבות מלאה. אני מבקש לברך על ההחלטה בהשגות ותוצאתן, שהביאה להעלאת אחוז המעבר הכללי ל 37%, וקבלת ערעורם של 169 נבחנים שיצטרפו בקרוב ללשכת עורכי הדין ומאחל להם הצלחה גם בבחינות בעל פה. כפי ששרת המשפטים הודיעה לאחרונה, בשנה הבאה תשתנה מתכונת בחינת ההסמכה באופן שלצד הדין הפרוצדורלי הקיים היום יתווספו לה גם דין מהותי וניסוח מסמכים משפטיים. מתוך כך, הלימודים המהותיים במהלך כל ארבע שנות הלימוד של הסטודנטים יוכלו לבוא לידי ביטוי אמיתי, באופן שהבחינה במתכונתה החדשה תשקף ידע משפטי, ניתוח משפטי וניסוח משפטי ויש לקוות שלא יהיו עוד טענות מסוג אלה שעלו לאחרונה ביחס לבחינת ההסמכה.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון