נתונים סטטיסטיים

בחינות ההסמכה - נתונים

03.05.2017

דוברות הלשכה

44% מכלל הנבחנים שניגשו לבחינת ההסמכה בכתב של לשכת עורכי הדין במחזור קיץ 2017 עברו בהצלחה את הבחינה

ביום 27.4.2017 נערכה בירושלים בחינת ההסמכה בכתב של לשכת עורכי הדין.

להלן נתונים בקשר עם הבחינה:

·       לבחינה ניגשו 3,436 מתמחים ומתמחות.

·       2,094 מתמחים ניגשו לראשונה לבחינה ואחוז המעבר שלהם עומד על 56%.

·       39% מסה"כ הנבחנים במועד זה הם נבחנים חוזרים (1,342 נבחנים).

·       79% מסה"כ הנבחנים במועד זה הם בוגרי מכללות (2,716).

·       מתוך סה"כ בוגרי המכללות(2,716) עברו את הבחינה 40% בלבד (1,076).

·       מתוך סה"כ בוגרי האוניברסיטאות (538) עברו את הבחינה 79% (423)

·       מכלל הנבחנים בפעם הראשונה במועד זה (2,094 נבחנים), 451 נבחנים הם בוגרי אוניברסיטאות. אחוז המעבר בקרבם עומד על 82%.

·       מבין 1,575 בוגרי מכללות שנבחנו לראשונה במועד זה, עברו את המבחן 50% בלבד מן הנבחנים.

·       בקרב נבחנים לראשונה שלמדו בחו"ל (32) אחוז העוברים עומד על 6% (2).

·       618 נבחנים ניגשו לבחינה בפעם השנייה. מהם עברו 42% בלבד (259).

·       724 נבחנים ניגשו לבחינה פעם שלישית ומעלה ומהם עברו 14% בלבד (101).

 

תוצאות הבחינות לפי מספר הפעמים שנבחנים ניגשו לבחינה:

מספר הפעמים

מספר הנבחנים

אחוז העוברים

ציון ממוצע

ראשונה

2094

56

64.2

שנייה

618

42

60.6

שלישית ומעלה

724

14

53.7

כל הנבחנים

3436

44

61.4

התפלגות הישגי כלל המתמחים/ות שניגשו לבחינה מפורטת בטבלה שלהלן:

 

שם המקום

מספר הנבחנים

אחוז העוברים כללי

אחוז העוברים פעם ראשונה

ציון ממוצע

אוניברסיטה תל-אביב

138

85

87

72.3

אוניברסיטת ירושלים

133

83

86

71.1

מכללת ספיר

60

80

81

69.3

אוניברסיטת בר-אילן

157

77

80

69.4

אוניברסיטת חיפה

110

68

71

68.0

המרכז הבינתחומי

140

64

62

66.4

המכללה למנהל

260

63

67

66.1

המרכז האקדמי פרס

71

55

63

64.2

מכללת נתניה

318

38

48

60.1

המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

377

37

50

59.8

המכללה האקדמית צפת

42

36

43

59.5

הקריה האקדמית(קריית-אונו)

888

34

43

58.9

שערי משפט

326

32

42

59.1

עולים

59

31

42

56.0

המכללה האקדמית כרמל

234

22

34

56.3

ישראלי שלמד בחו"ל

121

7

6

45.8

מקומות לימוד בישראל (כללי)

2

0

0

38.5

 

 

 

תוצאות הבחינות על פי מקום התמחות:

 

מקום ההתמחות

מספר הנבחנים

אחוז העוברים

ציון ממוצע

משרד פרטי

2558

41

60.1

בית משפט

168

50

64.1

פרקליטות מחוז/מדינה

289

67

68.1

פרקליטות צבאית/משטרה

35

63

67.1

ממשלה/רשות מקומית/מוסד

327

52

63.0

אחר

59

41

60.2

כל הנבחנים

3436

44

61.4

 

 

להלן תגובת לשכת עורכי הדין לתוצאות הבחינה:

 

"לשכת עורכי הדין מברכת את המתמחים שעברו את הבחינה ומאחלת להם הצלחה בבחינות בעל פה שיערכו בימים הקרובים. ראוי לציין כי בחינת ההסמכה הבאה תתקיים במתכונת החדשה בעקבות הרפורמה בחוק לשכת עורכי הדין והיא תכלול לצד הדין הפרוצדורלי הקיים גם פרקים בדין המהותי וניסוח מסמכים משפטיים. מתוך כך אין ספק כי החל מהמועד הבא בחינות ההסמכה ישקפו שליטה בידע, הבנה, ויכולת ניתוח של הדין המהותי והדבר יאפשר לכל מתמחה להביא לידי ביטוי רחב ומלא את מכלול יכולותיו המשפטיות, כפי שרכש במהלך לימודיו והתמחותו".

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון