ביטוח אחריות מקצועית

מהיום, הביטוח שלכם הוא האחריות המקצועית שלנוֱ

04.02.2018

צוות ביטוח

 
 
 

 

*לתשומת לבכם/ן, אין לראות בהודעה זו משום מצג או התחייבות מצד הלשכה. על כל עורך/ת-דין המבקש/ת לרכוש את המוצר ו/או השירות לבדוק אותו ואת מידת התאמתו לדרישותיו. הלשכה אינה אחראית על המוצר ו/או השירות ו/או על התקשרות עורך/ת דין עם ספק המוצר ו/או השירות.

 

קובץ להורדה
menora_professional_liability_mail_23_new_lawyers_access.doc
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון