הודעות ועדכונים

תמונות מטקס הסמכת עורכי דין חדשים - אוגוסט 2018

17.09.2018

צוות האתר

ברכות למוסמכים והמוסמכות החדשים/ות. תמונות מתוך מהלך הטקס המרכזי וחלוקת תעודות במסגרת מחוזות הלשכה.
 
 לתמונות הטקס המרכזי (חלק 1) ..........................................................  לחץ/י כאן 
 לתמונות הטקס המרכזי (חלק 2) ..........................................................  לחץ/י כאן
 לחלוקת תעודות מחוז ירושלים (חלק 1) ................................................  לחץ/י כאן
 לחלוקת תעודות מחוז ירושלים (חלק 2) ................................................  לחץ/י כאן
 לחלוקת תעודות מחוז חיפה (חלק 1) ...................................................  לחץ/י כאן
 לחלוקת תעודות מחוז חיפה (חלק 2)....................................................  לחץ/י כאן
 לחלוקת תעודות מחוז צפון .................................................................  לחץ/י כאן
 לחלוקת תעודות מחוז דרום ................................................................  לחץ/י כאן
 לחלוקת תעודות מחוז תל אביב והמרכז - אותיות א' עד ו' (חלק 1)...........  לחץ/י כאן
 לחלוקת תעודות מחוז תל אביב והמרכז - אותיות א' עד ו' (חלק 2)...........  לחץ/י כאן
 לחלוקת תעודות מחוז תל אביב והמרכז - אותיות ז' עד ל' (חלק 1)...........  לחץ/י כאן
 לחלוקת תעודות מחוז תל אביב והמרכז - אותיות ז' עד ל' (חלק 2)...........  לחץ/י כאן
 לחלוקת תעודות מחוז תל אביב והמרכז - אותיות מ' עד פ' (חלק 1).........  לחץ/י כאן
 לחלוקת תעודות מחוז תל אביב והמרכז - אותיות מ' עד פ' (חלק 2).........  לחץ/י כאן
 לחלוקת תעודות מחוז תל אביב והמרכז - אותיות צ' עד ת' (חלק 1).........  לחץ/י כאן
 לחלוקת תעודות מחוז תל אביב והמרכז - אותיות צ' עד ת' (חלק 2) ........     לחץ/י כאן
    
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון