תנאי שימוש

אפליקציית ’האזור האישי’ של לשכת עורכי הדין - תנאי שימוש ושירות

11.10.2018

אפליקציית 'האזור האישי' ("האפליקציה") של לשכת עורכי הדין ("הלשכה") מיועדת לשמש ערוץ תקשורת נוסף בין הלשכה לחבריה ולעבות את השירותים המקוונים שהיא מספקת להם.

השימוש באפליקציה כפוף לתנאי שימוש ושירות אלו ("תנאי שימוש") ומדיניות הפרטיות. נא קרא אותם היטב, שכן הם מהווים הסכם מחייב בינך לבין הלשכה. אינך חייב להסכים להם, אולם באם אינך מסכים להם, אינך רשאי להשתמש באפליקציה.


מובהר שאין כל חובה להשתמש באפליקציה וכל הפעולות שניתנות לביצוע באמצעותה ניתנות לביצוע גם שלא באמצעותה.


עוד מובהר שבין אם אישרת מפורשות את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות ובין אם לא, כל שימוש שהוא באפליקציה (לרבות הורדתה למכשיר קצה, התקנה, הפעלה, גישה אליה וכו') מעיד על הסכמתך לתנאי שימוש אלו ולמדיניות הפרטיות.


תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.


כללי

  • השימוש באפליקציה אינו כרוך בתשלום.
  • האפליקציה מיועדת ומותרת לשימוש למשתמשים מורשים בלבד-  עורכי דין פעילים, מתמחים, עובדי הלשכה וסוגי משתמשים נוספים שהלשכה תחליט לאפשר להם להשתמש באפליקציה.
  • האפליקציה מאפשרת לקבל שירותים שונים ולבצע פעולות שונות כגון: תשלום דמי חבר, קבלת אישורי חברות, רכישת גלימה, שירותי מידע שונים למתמחים ולמאמנים ועוד.
  • הלשכה עשויה, אך היא אינה מתחייבת, להרחיב או לשנות את הפעולות והשירותים אותם ניתן יהיה לצרוך באמצעות האפליקציה.
  • הלשכה תהא רשאית בכל עת להשהות, לצמצם או להפסיק השימוש באפליקציה.
  • מכשירי קצה - כל עוד לא פרסמה הלשכה אחרת באתר האינטרנט של הלשכה (בכתובת www.israelbar.org.il) האפליקציה מתאימה למכשירי קצה עם מערכת ההפעלה אנדרואיד ומערכת ההפעלה IOS. יתכן שהאפליקציה לא תעבוד, או לא תעבוד באופן מלא על גרסאות קודמות של מערכות הפעלה אלה.


כניסה לאפליקציה


כניסה לאפליקציה נעשית באמצעות הזנת מספר רישיון, תאריך לידה וקוד גישה** ("אמצעי גישה"). יש לשמור את אמצעי הגישה בסודיות ואין לגלותם לאחרים.

*לאחר הזנת פרטי המידע הקודמים, ישלח קוד חד פעמי למספר הטלפון הנייד המעודכן במאגרי הלשכה.


לנוחות השימוש, אמצעי הגישה ישמרו על מכשירי הקצה, כך שהמשתמש לא יידרש בכל כניסה לאפליקציה להזין מחדש את אמצעי הגישה.


ככל והגישה למכשיר הקצה אינה מוגנת בסיסמא (או אמצעי גישה אחר) ונעילה אוטומטית של המכשיר, מומלץ למחוק את אמצעי הגישה באמצעות בחירה באופציה יציאה מהמערכת שבתפריט האפליקציה, או לכייל ההגדרות במכשיר הקצה כך שגישה אליו תחייב שימוש באמצעי גישה (סיסמא, זיהוי פנים, טביעת אצבע או כל אמצעי גישה אחר שניתן להשתמש בו במכשיר הקצה) ולהגדיר נעילה אוטומטית של המכשיר לאחר פרק זמן מסוים שהוא אינו בשימוש.


בכל מקרה של חשש לגילוי אמצעי הגישה, יש לפנות ללשכה ולמחוק את אמצעי הגישה כאמור. אין לבצע כל תשלום או כל פעולה אחרת באפליקציה עד לסיום הבירור בפניה.


**הקוד המופיע על גבי תעודת החבר של עורך הדין ועל גבי תעודת מתמחה.


תשלומים

האפליקציה מאפשרת לבצע תשלומים שונים באמצעות כרטיס אשראי, כגון: תשלום דמי חבר, תשלום עבור רכישת גלימה וכו'.

למידע אודות אבטחת מידע ואבטחת מידע בשימוש בכרטיס אשראי למידע נא ראה במדינות הפרטיות.


ביטול תשלומים


ביטול תשלומים - דמי חבר

ניתן לבטל תשלומים שבוצעו באמצעות באזור האישי רק עקב טעות (כפל תשלום וכו') על ידי מסירת הודעת ביטול בכתב לגזברות הלשכה בפקס (לפקס מספר: 03-5615476, בליווי שיחה טלפונית לוודא קבלת הפקס לטלפון מספר: 03-6361300) או בדואר רשום לכתובת דניאל פריש 3, ת.ד. 34050, תל אביב, 6134001.

הלשכה אינה גובה דמי ביטול על ביטול תשלומים שבוצעו בטעות, אך היא שומרת לעצמה הזכות לעשות כן בעתיד בכפוף לפרסום הודעה מראש בתנאי שימוש אלה או במקום אחר באתר.


מובהר כי:

ביטול נועד למקרה בו תשלום נעשה בטעות (כפל תשלומים, תשלום באתר בנוסף לתשלום באמצעי פיזי וכו').

הזכות לבטל תשלום שנעשה בטעות באה בנוסף לזכות בעל כרטיס אשראי לבטל עסקה במקרים של שימוש לרעה בכרטיס (שימוש בידי מי שאינו זכאי לכך) בהתאם להוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו-1986. במקרה של שימוש לרעה בכרטיס אשראי יש למסור מיד הודעה לחברת האשראי ולגזברות הלשכה ולציין כי מדובר בשימוש לרעה בכרטיס האשראי.


שינוי תנאי תשלום (מספר תשלומים) דמי חבר

עד 14 יום מתשלום דמי חבר ניתן לשנות את מספר התשלומים מתשלום אחד למספר תשלומים בקרדיט, או ממספר מסוים של תשלומים בקרדיט לכל מספר תשלומים אחר בקרדיט.

את שינוי התשלום יש לבצע באמצעות הודעה לגזברות הלשכה.


ביטול תשלומים (למעט דמי חבר)

ניתן לבטל ללא עלות, כל תשלום שבוצע באמצעות האפליקציה בתוך שלושה ימי עסקים באמצעות פנייה לגזברות הלשכה, אלא אם המוצר או השירות שהוזמנו סופקו, או שנמסרה הודעה למשתמש שהם זמינים לאיסוף, לפי העניין.


תנאי שירות - אספקת מוצרים/שירותים שהוזמנו באמצעות האפליקציה

  • תשלום דמי חבר - עם ביצוע התשלום תישלח הודעה למחלקת קשרי חברים להנפקת כרטיס חבר.
  • הזמנת כרטיס חבר נוסף (במקרה של אבדן/השחתה) - כרטיס החבר יונפק על ידי הלשכה בתוך 14 יום וישלח לכתובתו הרשומה של החבר במאגר החברים, באמצעות דואר ישראל (הלשכה אינה אחראית לזמני המשלוח על ידי דואר ישראל).
  • הזמנת גלימה - איסוף עצמי ממשרדי הלשכה ברח' שופן 1 בירושלים, או ביום קיומו של אירוע ייחודי (כדוגמת טקס הסמכת עורכי דין חדשים) בכפוף לתיאום או להנחיות שתפרסם הלשכה .

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באפליקציה (ובכלל זאת זכות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים, סודות מסחר וכל קניין רוחני אחר רשום, בר רישום או שאינו רשום מכל מין וסוג שהוא) הן בבעלותה הבלעדית של הלשכה.


אין להעתיק האפליקציה אין ליצור יצירות נגזרות מהאפליקציה או לבצע בה כל פעולה אחרת השמורה לבעל זכויות הקניין הרוחני בה.


אין להשתמש בשמות ובסימני המסחר של הלשכה.


רישיון להשתמש באפליקציה ושימושים מותרים באפליקציה

הלשכה מעניקה למשתמשים מורשים רשות אישית, הדירה, להשתמש באפליקציה לצרכים להם היא נועדה ובכפוף לתנאים אלו ולמדיניות הפרטיות.

כל שימוש שלא הותר מפורשות בתנאים אלו, הוא אסור. מבלי לגרוע מכלליות האמור, אין להשתמש באפליקציה לכל שימוש שאינו חוקי, או להפריע ולשבש את פעילות האפליקציה או כל שימוש שלא למטרה לה נועדה.

ביטול הרישיון - הלשכה תהיה רשאית לבטל מידית את רישיון השימוש באפליקציה במקרה של הפרת תנאים אלו. הלשכה רשאית לסיים, בכל עת, את רישיון השימוש באפליקציה במקרה של השהייה, הפסקה או צמצום הפעלתה.


אחריות מוגבלת ללשכה

הגם שהלשכה נקטה אמצעים לאבטחת מידע ואמצעים שנועדו להבטיח שהאפליקציה תפעל באופן תקין ונקי משיבושים, אין יכולת לשלול לחלוטין תקלות או שיבושים. רשתות מחשבים וקשר מקוון נושאים בחובם סיכונים מובנים, שאינם ניתנים לביטול מוחלט.

כמו כן, השימוש באפליקציה הוא רשות ואינו חובה. הוא ערוץ נוסף לערוצים קיימים רבים.

אחריות הלשכה מתמצית בנקיטת הצעדים האמורים ובשום מקרה הלשכה לא תהיה אחראית לנזקים שיגרמו עקב שימוש, לרבות חוסר יכולת שימוש באפליקציה.


דין

על תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות יחולו דיני מדינת ישראל בלבד (למעט ומבלי ליתן תוקף להפניות לדינים זרים).


שינויים בתנאי השימוש

הלשכה רשאית לשנות תנאים אלו, תוך מתן הודעה מוקדמת, ובלבד שלא יהיה בכך לפגוע בזכויותיך כפי שתהיינה עובר לשינוי, עד למועד השינוי, אלא אם הדבר בא לטובתך או על מנת להתאים המדיניות לשינויים שיבואו בדין או להנחיית רשות מוסמכת שאז יכול שהשינוי יהיה מידי.

 


חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון