בחירות למוסדות הלשכה 2019

הודעת ועדת הבחירות לעניין חובת הגשת דו"ח על תרומות והוצאות - עדכון

09.07.2019

עו"ד שלי ואקנין-אדם, ממונה על ועדת הבחירות

בהתאם לסעיף 10ד לחוק לשכת עורכי-הדין, התשכ"א-1961, עד לתאריך 16.7.2019 לכל היותר, מועמד יגיש דו"ח מעודכן (סופי), בו בנוסף יכללו תרומות אשר נתקבלו על ידו עד 14 ימים לאחר מועד הבחירות.

עדכון

 

 

ועדת הבחירות

למוסדות לשכת עורכי הדין בישראל

ט"ו בסיוון התשע"ט – 18.6.19

 

הודעת ועדת הבחירות לעניין חובת הגשת דו"ח על תרומות והוצאות - עדכון 

 

בהתאם לסעיף 10ד לחוק לשכת עורכי-הדין, התשכ"א-1961, עד לתאריך 16.7.2019 לכל היותר, מועמד יגיש דו"ח מעודכן (סופי), בו בנוסף יכללו תרומות אשר נתקבלו על ידו עד 14 ימים לאחר מועד הבחירות.

 

עם הדוח נבקש לקבל את הנתונים להלן:

 

א. פירוט הוצאות ברמת חשבונית, תאריך ומהות השרות.

 

ב. תדפיס דפי בנק של החשבון הייעודי מפתיחת החשבון הייעודי ועד סופו.

 

עד לתאריך 30.7.2019 לכל היותר, תפרסם ועדת הבחירות את הדו"חות הסופיים של כל המועמדים באתר האינטרנט של הלשכה או בכל דרך אחרת.

 

עד לתאריך 22.10.2019 יגיש רו"ח המבקר דו"ח ביקורת אודות דו"חות תרומות של המועמדים.

  

את הדוחות יש להגיש לכתובת דוא"ל: bchirot@Israelbar.org.il.

  

בברכה,

שלי ואקנין-אדם, עו"ד

ממונה על ועדת הבחירות

 

 

 

 

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון