נתונים סטטיסטיים

57% מכלל הנבחנים שניגשו בפעם השנייה ומעלה לבחינת ההסמכה במועד המיוחד של לשכת עורכי הדין עברו בהצלחה את הבחינה (בשתי מתכונות הבחינה השונות)

08.05.2019

דוברות הלשכה

מדובר בבחינה שקיומה נקבע מכוח הוראת שעה שהתקינה שרת המשפטים, ואשר הזכאים להיבחן במסגרתה היו נבחנים שציונם באחת מבין 3 בחינות ההסמכה הקודמות לה (הבחינות שנערכו ביום 10.12.17, 24.6.18 ו-13.12.18) עמד על בין 50 ל-59 נקודות. הבחינה נערכה כבחינת השלמה במתכונת מיוחדת ומצומצמת.

ביום 30.4.19  נערכה בירושלים בחינת הלשכה להסמכה לעריכת דין של לשכת עורכי הדין.

 

מדובר בבחינה שקיומה נקבע מכוח הוראת שעה שהתקינה שרת המשפטים, ואשר הזכאים להיבחן במסגרתה היו נבחנים שציונם באחת מבין 3 בחינות ההסמכה הקודמות לה (הבחינות שנערכו ביום 10.12.17, 24.6.18 ו-13.12.18) עמד על בין 50 ל-59 נקודות. הבחינה נערכה כבחינת השלמה במתכונת מיוחדת ומצומצמת.

 

כל נבחן היה רשאי לבחור מראש בין בחינה המורכבת מ-2 מטלות ניסוח מסמך משפטי שמשקל כל אחת מהן בציון הסופי יעמוד על 50%, לבין בחינה משולבת המכילה שלושה חלקים: שאלון מסוג רב ברירה בדין הדיוני המכיל 20 שאלות ומשקלו 40%, שאלון מסוג רב ברירה בדין המהותי המכיל 20 שאלות ומשקלו 40% מהציון הסופי ומטלת ניסוח מסמך אחת שמשקלה 20% מהציון הסופי.

 

למבחן ההסמכה במתכונת המשולבת נגשו 236 נבחנים ומתוכם עברו 50%.

למבחן ההסמכה במתכונת שאלת הניסוח נגשו 952 נבחנים ומתוכם עברו 59%.

בשקלול כלל הנבחנים בשני המבחנים עברו את בחינות ההסמכה 57% נבחנים בסה"כ וציונם הממוצע עומד על 61.3%.

יודגש, כי מדובר בנבחנים שזו הבחינה השנייה שלהם לפחות.

 

מתוך כלל הנבחנים, 396 מהם נגשו בפעם השנייה ואחוז המעבר שלהם עומד על 65%.

 

מתוך כלל הנבחנים שנגשו בפעם השלישית ומעלה, אחוז המעבר עומד על 53%.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון