נתונים סטטיסטיים

67% מכלל הנבחנים שניגשו בפעם הראשונה לבחינת ההסמכה של לשכת עורכי הדין במחזור קיץ 2019 עברו בהצלחה את הבחינה

14.07.2019

דוברות הלשכה

ביום 27.06.19 נערכה בירושלים בחינת ההתמחות בכתב של לשכת עורכי הדין. להלן הנתונים הראויים לציון בקשר עם הבחינה:

* לבחינה ניגשו 2582 מתמחים ומתמחות.

 

* 1,966 מתמחים ניגשו לראשונה לבחינה ואחוז המעבר שלהם עומד על 67%.

* 194  נבחנים ניגשו לבחינה בפעם השנייה. מהם עברו 17% בלבד.

* 422 נבחנים ניגשו לבחינה פעם שלישית ומעלה ומהם עברו 11% בלבד.

 

התפלגות הישגי כלל המתמחים/ות שניגשו לבחינה מפורטת בטבלה שלהלן:

 

שם המקום

מספר הנבחנים

אחוז העוברים כללי

ציון ממוצע כללי

אחוז העוברים פעם ראשונה

אוניברסיטת תל-אביב

137

97

74.9

98

אוניברסיטה העברית

103

96

75.4

96

אוניברסיטת בר-אילן

111

90

72.2

91

המרכז הבינתחומי

110

83

68.6

85

המכללה למינהל

220

81

68.8

82

מכללת ספיר

63

79

67.9

83

אוניברסיטת חיפה

64

75

67.2

81

המרכז האקדמי פרס

89

57

62.9

64

המכללה האקדמית צפת

34

53

58.4

64

כללי

4

50

50.3

50

מכללת נתניה

207

48

58.5

61

הקריה האקדמית(קרית-אונו)

749

43

57.5

54

המרכז האקדמי למשפט ולעסקי

228

40

56.5

56

שערי משפט

200

37

55.9

47

עולים

46

35

53.0

50

המכללה האקדמית כרמל

116

18

49.1

25

ישראלי שלמד בחו"ל

101

5

43.6

15

 

כל הנבחנים:

2582

54

60.8

60.8

 

 

תוצאות הבחינות לפי מספר הפעמים שנבחנים ניגשו לבחינה:

 

מספר הפעמים

מספר הנבחנים

אחוז העוברים

ציון ממוצע

ראשונה

1966

67

64.6

שנייה

194

17

49.8

שלישית ומעלה

422

11

47.8

כל הנבחנים:

2582

54

60.8

 

 

תוצאות הבחינות על פי מקום התמחות:

 

מספר הנבחנים

אחוז העוברים

ציון ממוצע

משרד פרטי

1803

49

59.0

בית משפט

125

68

65.4

פרקליטות מחוז/מדינה

275

78

68.2

פרקליטות צבאית/משטרה

48

73

66.2

ממשלה/רשות מקומית/מוסד

281

60

62.2

אחר

50

32.3

56.2

סה"כ

2582

54

60.8

 

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון