החלטות וחוות דעת

מועמדות לחברות בבית הדין המשמעתי במחוז מרכז - התנגדויות

11.09.2019

ועדת המינויים

מתפרסמים בזאת שמות המועמדים לבית הדין המשמעתי במחוז מרכז שעניינם ידון בפני ועדת המינויים לפי סעיף 18ד לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א-1961.

מתפרסמים בזאת שמות המועמדים לבית הדין המשמעתי במחוז מרכז שעניינם ידון בפני ועדת המינויים לפי סעיף 18ד לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א-1961.

 

כל אדם רשאי לפנות לוועדת המינויים בבקשה מנומקת שלא לבחור במועמד או מועמדת לכהונת חבר או חברה בבית הדין המשמעתי, והוועדה תנהג בבקשה לפי שיקול דעתה. לידיעתכם העתק ההסתייגויות מועבר למועמד או למועמדת לקבלת התייחסות.

 

פניות כאמור יש להעביר עד ליום חמישי, י"א בתשרי התש"ף (10.10.19) לדוא"ל  adi@israelbar.org.il  או לפקס 1533-6361320.

 

*הגשת התנגדות אנונימית תיפסל.

 

 

דוד חשין

נשיא בית המשפט המחוזי בירושלים בדימוס

יו"ר ועדת המינויים

 

לרשימת המועמדים/ות לחצו כאן

 

 

קובץ להורדה
nominations_committee_full_list.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון