כנסים - חד/דו יומיים

תובענות ייצוגיות - כנס חד יומי

05.12.2019

המדרשה להשתלמות עורכי דין

על סדר היום: תובענות ייצוגיות בעילות של תחרות והגבלים עסקיים בראי פסיקת בתי המשפט; ההשלכות שבהטלת אגרות פתיחת תיק בסכומים גבוהים על התובע הייצוגי; ניהול תובענות ייצוגיות לחברי הקבוצה המיוצגת במקרים של הפרת דיני הנגישות – האם תועלת שולית או אפקטיבית? ועוד.
קובץ להורדה
class_actions_day_seminar_december_2019_access.doc
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון