מבקר הלשכה

משבר הקורונה והביקורת הפנימית

23.03.2020

אמיר ויזל, מבקר הלשכה

התפרצות נגיף הקורונה הנה אחד הסיכונים העולמיים הגדולים ביותר בעשורים האחרונים. הוא משפיע ועתיד אף לפגוע באופן דרסטי - לא רק במדינות, אלא גם בארגונים ובחברות. ב-3.2.2020 פרסם נשיא לשכת המבקרים העולמית רשימה לפיה על מבקרי פנים לפעול, על-מנת להבטיח כי הארגון בו הם עובדים נוקט צעדים הולמים לרמת החשיפה לסיכון. כיצד ידעו ארגונים שהחלטותיהם הולמות את מידת חשיפתם? תשובת המאמר היא ’מבקר הפנים’, שעליו לפעול באופן הבא: זיהוי מכלול הסיכונים, הערכת האפקטיביות של תוכניות ניהול המשברים וההמשכיות העסקית, ייעוץ לגבי סיכונים מיידיים ועקיפים, ייעוץ על ההשלכות ארוכות הטווח ומשוב על ההשלכות וההתפתחויות.

הדברים שלהלן מבוססים על מאמרו של המבקר הפנימי אלון קוחלני, עורך-דין ויועץ בתחום ניהול סיכונים, ציות וביקורת המכהן כיו"ר ועדת ציות, אכיפה מנהלית וביקורת בלשכת עורכי הדין והמבקר הפנימי של החברה הכלכלית; מרצה בקורס 'ניהול סיכונים' בתוכנית לביקורת ציבורית ופנימית באוניברסיטת חיפה, ומחבר הספר "ביקורת פנימית מבוססת סיכונים - ניהול סיכונים ככלי לעריכת ביקורת פנימית".

 

להלן עיקרי הדברים:

 

התפרצות נגיף הקורונה הנה אחד הסיכונים העולמיים הגדולים ביותר בעשורים האחרונים. הם אינם רק נחלתם של מדינות. נגיף הקורונה משפיע ועתיד אף לפגוע באופן דרסטי בארגונים ובחברות. כיצד יכולים ארגונים לדעת שהחלטות שהם מקבלים הולמות למידת חשיפתם לסיכונים, והרי ברובם לא מונה קצין ניהול סיכונים (פונקציה שקיימת, על-פי רוב, עקב רגולציה, בבנקים ובגופים מוסדיים/ביטוח).

 

כפי שנראה בהמשך, התשובה לכך צריכה להיות - 'מבקר הפנים', פונקציה שקיימת בכל גוף ציבורי (לרבות בחברות ציבוריות), זאת לאור הגדרת הביקורת הפנימית, משימות הביקורת הפנימית והתקנים המקצועיים שמחייבים מבקרי פנים "להעריך את האפקטיביות, ולתרום לשיפור תהליכי ניהול סיכונים".

 

ומה באשר לנגיף הקורונה? ב- 3.2.2020 פרסם נשיא לשכת המבקרים העולמית רשימה לפיה על מבקרי פנים לפעול, על-מנת להבטיח כי הארגון בו הם עובדים נוקט צעדים הולמים לרמת החשיפה לסיכון, באופן הבא:

 

א. זיהוי מכלול הסיכונים

לבחון ולהעריך האם ההנהלה זיהתה את מכלול הסיכונים - הישירים והעקיפים - וכן את מגוון הפעולות שנקטה כדי לצמצם את ההשפעות הפוטנציאליות הללו, ובהן:

  • הערכת הסיכונים הנוגעים ליכולותיהם של עובדים לעבוד מרחוק במשך תקופות ארוכות;
  • האם ניתן להעביר פעולות עסקיות קריטיות למקומות שונים;
  • לשקול הפרעות בשרשראות האספקה ולהבטיח תקשורת דו-כיוונית יעילה עם הצוות;
  • לבחון שיבושים פוטנציאליים בשירותי אחסון נתונים, וכיצד כל אלה יכולים להשפיע על התנהגות הצרכנים/לקוחות;
  • יכולת הארגון לספק ללקוחות תמיכה ושירות טכני.

ב. הערכת האפקטיביות של תוכניות ניהול המשברים וההמשכיות העסקית

יש להעריך את האפקטיביות של תוכניות ניהול המשברים וההמשכיות העסקית הקיימות בארגון, וכן לעקוב אחר יישום תוכניות אלה כדי להבטיח שהתוכניות מתאימות.

 

ג. ייעוץ לגבי סיכונים מידיים ועקיפים

מבקרי פנים צריכים לייעץ להנהלת הארגון לא רק לגבי הסיכונים המידיים אליהם חשוף הארגון אלא גם לגבי הסיכונים העקיפים שהארגון ייחשף אליהן בעתיד, כגון סיכוני מוניטין.

 

ד. ייעוץ על ההשלכות ארוכות הטווח

מבקרי פנים צריכים לייעץ להנהלת הארגון על ההשלכות ארוכות הטווח. ההשפעה של נגיף הקורונה עשויה להימשך חודשים ואף שנים. ארגונים צריכים לבדוק כיצד פגיעה זו יכולה להשפיע על התנהלותם בכל תחומי פעילותם בעתיד, וכיצד הם ינהלו תרחישים לאחר שהמגיפה תיעצר.

 

ה. משוב על ההשלכות וההתפתחויות

לקיים מעקב בנושאים אלה ולתת להנהלה משוב על ההשלכות וההתפתחויות. יש לזכור כי סיכונים באופן טבעי אינם בהכרח ניתנים לחיזוי. ההנהלה והביקורת הפנימית נדרשות לפקח ללא הרף על המתרחש בתוך הארגון ומחוצה לו, ולפעול בהתאם.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון