בית הדין המשמעתי הארצי

דחיית דיונים בבתי הדין המשמעתיים

20.04.2020

עו"ד חיים קנת, יו"ר בית הדין המשמעתי הארצי

בשל המצב השורר בארץ, עקב התפשטות נגיף הקורונה, והוראות משרד הבריאות, וכן בהתאם לתקנות לשעת חירום, לא ישמעו דיונים, בבתי הדין המשמעתיים, עד ליום 10 מאי 2020 ו/או עד הודעה אחרת, והכל בהתאם להנחיות ולהערכות מחדש, של לשכת עורכי הדין, בנושא אולמות דיונים ואמצעים מתאימים.

לכבוד

נשיאות בית הדין המשמעתי הארצי

חברי בית הדין המשמעתי הארצי

יו"ר בתי הדין המשמעתי המחוזיים

נשיאויות בתי הדין המשמעתי המחוזיים

חברי בתי הדין המשמעתי המחוזיים

 

 

חברים נכבדים,

בשל המצב השורר בארץ, בשל התפשטות נגיף הקורונה, והוראות משרד הבריאות, וכן בהתאם לתקנות לשעת חירום, לא ישמעו דיונים, בבתי הדין המשמעתיים, עד ליום 10 מאי 2020 ו/או עד הודעה אחרת, והכל בהתאם להנחיות ולהערכות מחדש, של לשכת עורכי הדין, בנושא אולמות דיונים ואמצעים מתאימים.

 

יש לדחות את כל הדיונים הקבועים עד למועד זה ולהיעתר לבקשות דחיה של דיונים הקבועים בבתי הדין למשמעת וזאת לתקופה של לפחות עד ליום 10/5/2020, למעט מקרים דחופים, אשר אינם סובלים דחיית הדיון.

 

במקרים בהם לא ניתן לדחות את הדיון בשל חומרת העבירה ו/או הדחיפות, יש לדאוג לקיום הישיבה במקום אשר הישיבה, באופן פיזי, הינה בהתאם לנהלים. קרי, מרחק של 2 מטר אחד מהשני ולא יותר מ- 8 אנשים בחדר, בתיאום מראש עם האחראי בכל מחוז ומנכ"ל לשכת עורכי הדין.

 

המועדים עד ליום 10/05/2020, לא יספרו לצורך הגשת כתבי בית דין.

 

ניתן לראות בהודעה זו כהחלטה להארכת מועד גורפת לכל המועדים.

 

למרות האמור לעיל, מזכירויות בתי הדין פועלים וניתן להגיש מסמכים וכתבי בי דין.

 

בכבוד רב

ובברכת חברים

חיים קנת, עו"ד

יו"ר בית הדין המשמעתי הארצי

 

 

 

העתק:

עו"ד אבי חימי, ראש לשכת עורכי הדין

אורי אלפרסי, מנכ"ל לשכת עורכי הדין

פרקליטי המחוזות

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון