בית הדין המשמעתי הארצי

איגרת מידע מספר 3 לחברי/ות בית הדין

27.04.2020

עו"ד חיים קנת, יו"ר בית הדין המשמעתי הארצי

נשיאות בית הדין שמחה לשתף את חברי/ות בית הדין במידע אשר יופץ מדי פעם לכלל החברים במסגרת איגרת מידע.

חברות וחברי בית הדין המשמעתי הארצי,

 

בימים קשים אלו שעברנו בשל התפרצות מגפת הקורונה בארץ, נאלצנו לשנות מהרגלי עבודה וחיים רגילים.

 

כולי תקווה כי כולנו, חברי בית הדין, המנגנון המלווה, וכל יתר החברים, ובני משפחותיהם, בריאים ושלמים ועברו את המשבר בבריאות.

 

בשל המצב ששרר בארץ ובשל הוראות משרד הבריאות ותקנות לשעת חירום, נאלצנו לשנות מהרגלינו בשמיעת תיקי בית הדין וערעורים. כל הדיונים נדחו וניתנו הוראות לדחיית דיונים והארכת מועדים גורפת להגשת כתבי בי דין.

 

ראיתי לנכון להביא לידיעתכם קצת מהמתנהל עד כה בבית הדין:

  • עד כה מתחילת הקנדניציה (יוני 2018) נפתחו 148 ערעורים, מתוכם 112 ערעורים נסתיימו בפסקי דין וכן מאות בקשות ליו"ר בית הדין במסגרת סמכות יו"ר, אשר בכולם ניתנו החלטות.
  • כיום בבית הדין 31 תיקי ערעור, אשר טרם נשמעו ואשר בכולם נקבע מותב.
  • מתוכם, 13 ערעורים טרם נקבע מועד, בשל מצב התפשטות הקורונה בארץ.
  • 5 ערעורים מחכים למתן פסק דין.

עתה כשמשרד הבריאות, התיר הקלות בסגר והמשך פעילות המשק, אנו נערכים להסדרת והתאמת המשך הדיונים המשפטיים המשמעתיים, בכל בתי הדין למשמעת, הן המחוזיים והן הארצי.

 

מנכ"ל לשכת עורכי הדין, מר אורי אלפרסי, העביר הוראה ליו"ר המחוזות לארגן אולם דיונים מתאים, בהתאם להוראות, עם מרחק מספיק לשם קיום דיוני בתי הדין ויתר כללי הזהירות הנדרשים. כמו כן, אנו נערכים גם בבית הדין הארצי בהתאם.

 

בעידן הקורונה, החלטנו בשלב זה, לערוך ניסיון (פיילוט), דיוני ערעורים, בהיוועדות חזותית באמצעים טכנולוגיים (וידאו קונפרנס), באמצעות זום. אנו נפנה למספר דיינים, אשר יהיו מוכנים להשתתף בפיילוט ולקיים דיון בערעור, באמצעות אמצעים טכנולוגיים. דיון יתקיים באמצעות מכשירים טכנולוגיים שמאפשרים העברת קול ותמונה, בזמן אמת.

 

קיום דיון כאמור, יהיה אך ורק בהסכמת הצדדים, ואם מצא בית הדין, שאין בכך כדי לפגוע בעשיית צדק בעניינם של הצדדים.

 

הדיונים באמצעות מכשירים טכנולוגיים, יתקיימו כל אחד ממשרדו/ביתו. צד אשר לא יכול להיעזר מכל סיבה שהיא באמצעי טכנולוגי ממשרדו/ביתו, יכול יהיה להתייצב, עם מתן הודעה מוקדמת בבית הדין, בו יוסדר לו חדר עם אמצעי טכנולוגי לקיום הדיון.

 

הצדדים ינהגו במהלך הדיון, כפי שמופיעים בפועל בבית הדין, תוך ניהול ישיבה בנימוס ובהתאם לכללים. קוד לבוש יהיה, כפי שמופיעים בפועל בבית הדין. אב בית הדין יערוך את הזימון לדיון וישלוט על מערכת הזום וינהל את הדיון, ביחד עם המותב, כפי שמתנהל דיון בפועל. כל צד ידבר לפי הסדר הקבוע בזמנו. הדיון יוקלט ויתומלל כנהוג.

 

מזכירות בית הדין תערוך פניה בימים הקרובים לאותם צדדים ומותבים אשר כבר מונו וטרם נשמע הדיון בערעור, לקבל הסכמתם.

 

כולי תקוה כי נחלוף את עידן הקורונה ונחזור לפעילות רגילה, בבריאות.

 

עו"ד חיים קנת, יו"ר בית הדין המשמעתי הארצי של לשכת עורכי הדין בישראל

 

סגנים- חברי נשיאות ביה"ד:

עו"ד עזריאל רוטמן

עו"ד מיה קורדובה

עו"ד גידי פרישטיק

עו"ד אפרת רוזנבלט

 

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון