הודעות וחדשות

הגשת דוחות תקופתיים על ההתמחות באמצעות דוא"ל

02.09.2020

מחלקת מתמחים

במסגרת מאמצי ההתייעלות ושיפור השירות של מדור המתמחים בלשכה, תתאפשר החל מיום 1.9.20 הגשת דוחות תקופתיים (חצי שנתי וסיום) באמצעות הדוא"ל.

את הדוחות יש לשלוח לכתובת:tfasim.hit@israelbar.org.il 

 

אישורים על קבלת הדוח נשלחים באמצעות מסרון רק לאחר קליטתו במערכת. הקליטה מתבצעת בהתאם לסדרי העדיפויות של מערך התמחות. כל עוד לא חלפו חודשיים מיום ששלחתם את הדוח ולא קיבלתם מסרון, אין צורך לפנות ולשאול אם הדוח התקבל, ואין אפשרות להשיב על שאלה זו.

 

אין לשלוח כפילויות. אנא שלחו את הדוח פעם אחת והמתינו בסבלנות לקבלת אישור על קליטתו. משלוח כפול רק יוצר תקלות.

 

לתשומת ליבכם, רק דוחות שיישלחו לכתובת זו ייקלטו. אין לשלוח לכתובת זו כל מסמך אחר או שאלות. אין לשלוח כלל בדוא"ל בקשות לתחילת התמחות. שאלות ומסמכים אחרים יש להפנות לכתובת הכללית של מדור מתמחים (mitmahim@israelbar.org.il).  

 

למעבר לטופס הדיווח לחצו כאן

 

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון