ראש הלשכה

תשובה למנהל בתי המשפט בעקבות פרסום הנחיותיו לעבודת בתי המשפט ובתי הדין לעבודה בתקופה הקרובה

16.09.2020

עו"ד אבי חימי, ראש הלשכה

"נראה כי המתווה המוצע בהודעתך לוקח בחשבון את צרכי המערכת בלבד כשמנגד נדרש מבעלי הדין ועורכי דינם להתייצב לדיונים המשפטיים בתנאים קשים המסכנים את בריאותם, וכפועל יוצא מכך את בריאות בני משפחותיהם והקרובים להם, כל זאת בתקופה בה נגיף הקורונה "משתולל" ואלפים נדבקים דבר יום ביומו."
 1. קיבלנו את הודעתך בעניין שבנדון, ואין לנו אלא להצר על כך שהועברה אלינו כעובדה מוגמרת מבלי שנערכה היוועצות בעניינה עם לשכת עורכי הדין.
 2. השירות החיוני של הרשות השופטת, חשוב ככל שיהיה, אינו יכול להעמיד בסיכון את בריאותם של ציבור בעלי הדין ומייצגיהם, עורכי הדין.
 3. נראה כי המתווה המוצע בהודעתך לוקח בחשבון את צרכי המערכת בלבד כשמנגד נדרש מבעלי הדין ועורכי דינם להתייצב לדיונים המשפטיים בתנאים קשים המסכנים את בריאותם, וכפועל יוצא מכך את בריאות בני משפחותיהם והקרובים להם, כל זאת בתקופה בה נגיף הקורונה "משתולל" ואלפים נדבקים דבר יום ביומו.
 4. למרבה הצער, כללי התו הסגול מיושמים רק לגבי השופטים וצוותם, כשהחלק שלהם באולם ממוגן בציוד המתאים למניעת הדבקה, כשאמצעי הגישה אליהם מוגבלים מכורח הנסיבות, בעוד שבשאר החלקים כמו גם בשטחים הציבוריים בבתי המשפט מופקר ציבור הבאים לגורלו, עורכי הדין נאלצים להצטופף עם לקוחותיהם והעדים במסדרונות בתי המשפט ובאולמות תוך נטילת סיכון בריאותי עצום.
 5. גודל האבסורד הוא שעורכי דין לא יכולים להסב בראש השנה לשולחן החג עם בני משפחותיהם ויקיריהם הקרובים, כשמנגד יום לאחר מכן, נאלצים להצטופף עם אנשים זרים בדיונים משפטיים. כך לא נאבקים בקורונה ! כך מגבירים את שרשראות ההדבקה ! מערכת המשפט אינה יכולה להתנער מאחריותה למחדל זה ! 
 6. המתווה המוצע אינו מאזן בצורה ראויה בין צרכי המערכת לצרכי בעלי הדין, והוא נוטה באופן מובהק לטובת המערכת על חשבון הציבור הבא בשערי בית המשפט. לצערנו הרב, מגמה זו היא המשכה של מדיניותה החד צדדית של הנהלת בתי המשפט המקדמת ביתר שאת את הרפורמה בתקנות סדר הדין האזרחי לצורך הגברת כוחה של הרשות השיפוטית, על אף שאינה משרתת בהכרח את טובת הציבור.
 7. איננו יכולים להשלים עם התעלמות בוטה שכזו מצרכיהם של בעלי הדין ומייצגיהם כפי שעולה מהודעתך. הדאגה לשמירה על בריאותם היא בנפשנו, על מנת שעורכי הדין יוכלו לייצג את שולחיהם נאמנה גם בתקופה קשה זו.
 8. דווקא מערכת המשפט המופקדת על שמיעת עמדתם של כל הצדדים הרלבנטיים טרם תקבל החלטה, נכשלה בנושא זה הכרוך בסיכון חיי אדם, והתעלמה לחלוטין מהגורם המייצג את המשתמשים המרכזיים של המערכת - עורכי הדין. לשכת עורכי הדין רלבנטית ביותר, כי מביאה את "ריח השדה" והניסיון בפרקטיקה. החלטה שאינה לוקחת בחשבון את כל השיקולים הרלבנטיים לוקה בחסר, אך כשכרוך בה סיכון חיי אדם, הדבר חמור ביותר ומחייב הפקת לקחים מיידית.
 9. ויובהר, אנו הראשונים להבין את חשיבותה של מערכת המשפט והשירות החיוני שהיא נותנת. איננו מבקשים לסגור את שעריה אלא מבוקשנו שתהיה התחשבות אמיתית גם בצרכיהם של משתמשיה האחרים שאינם השופטים וצוותם.
 10. אנו מציעים לאפשר את קיום הדיונים רק לצדדים המעוניינים בכך. ברוח זו אבקשך לתקן את הודעתך לאלתר באופן שתביא בחשבון גם את צרכיהם של בעלי הדין ומייצגיהם על דרך הוצאת הנחייה לפיה יתאפשר בעת הזו לכל צד לדיון להגיש בקשת דחייה ללא צורך בנימוק, שתיענה ללא תנאי ומבלי שתיקבע סנקציה ו/או שיושתו הוצאות בגין הבקשה.
 11. פתרון זה מאזן בצורה המיטבית בין צרכי המערכת להמשיך במתן שירות חיוני לבין שמירת על בריאותם של בעלי הדין, מייציגהם ובני משפחותיהם, וכפועל יוצא מכך שמירה על הציבור הרחב וקטיעת שרשראות ההדבקה. הדבר גם יחסוך זמן שיפוטי יקר, שכן השופטים לא יצטרכו להשחית זמנם על דיונים בבקשות דחיה ומתן החלטות בעניינם, ויוכלו להתמקד בהליכים המשפטיים המהותיים.
 12. מבלי לגרוע מן האמור לעיל ובמסגרת הפקת הלקחים, מן הראוי שלהבא תקיימו היוועצות עם הלשכה, כל אימת שהודעות מן הסוג הזה עומדות על הפרק. אין ספק, כי ניסיונם של העוסקים בפרקטיקה, שאת קולם מביאה הלשכה, לא יסולא בפז, ומן הראוי שהיושבים במגדל השן יסתייעו בו לטובת הציבור.
 13. אנו ממתינים לקבלת מענה בהקדם המירבי ולתיקון ההנחיה כמבוקש. בהתאם נדאג לכלכל בתבונה את המשך צעדינו בעניין. אביע תקווה, כי התנהלות בעייתית זו תישאר נחלת השנה החולפת, ואת השנה החדשה נוכל לפתוח ברגל ימין תוך הידוק שיתוף הפעולה "תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה".

בברכה,

אבי חימי, עו"ד

ראש לשכת עורכי הדין

 

למכתב הרשמי למנהל בתי המשפט לחצו כאן

 

 

 

קישורים
קובץ להורדה
courts_activities_reply_160920.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון