בחינות הסמכה

הודעת הוועדה הבוחנת בעניין התאמות בבחינת ההסמכה

04.11.2020

מחלקת בחינות והסמכה

הוועדה הבוחנת מבקשת להדגיש כי היא אינה רואה בעין יפה פניות בנושא ההתאמות באמצעות או בתיווך או בהמלצה של צדדים שלישיים, בין אם מתוך לשכת עורכי הדין או מחוצה לה. כל בקשה נבדקת עניינית ושוויונית. אין בפניות כאמור כדי לסייע לפונה.

טיפול הוועדה הבוחנת בבקשות לקבלת התאמות בבחינת ההסמכה נעשה באופן סדור ומקצועי, והנחיות הנדון מפורסמות באתר לשכת עורכי הדין.

 

על מבקשי ההתאמות לפנות בעצמם, בהתאם להנחיות, בקשותיהם ייבדקו באופן מקצועי והם יקבלו מענה.

 

הוועדה הבוחנת מבקשת להדגיש כי היא אינה רואה בעין יפה פניות בנושא ההתאמות באמצעות או בתיווך או בהמלצה של צדדים שלישיים, בין אם מתוך לשכת עורכי הדין או מחוצה לה. כל בקשה נבדקת עניינית ושוויונית. אין בפניות כאמור כדי לסייע לפונה.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון