מבקר הלשכה

תוכנית עבודה לביקורת הפנימית לשנת 2021

02.12.2020

אמיר ויזל, מבקר הלשכה

תכנית העבודה המתוכננת לשנת 2021, לרבות נושאי הבקורת, רמת חשיבותן והיקף השעות הצפוי לביצוען.
 
קובץ להורדה
internal_controller_project_plan_2021.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון