בקשות ותשובות

מידע בקשר לבחינות ההסמכה וטיפול ופרסום תשובות

25.11.2020

הפונה מבקשת את דוחות ניתוח הפריטים של ארבעת מועדי הבחינה האחרונים, את ממוצע הציונים של כל בחינה וכן ממוצע ציונים נפרד של מטלת הניסוח, בחתך הנבחנים הזכאים לתוספת זמן בשל קשיי שפה. עוד מבקשת הפונה מענה לפרק הזמן בין סיום הבחינה לפרסום התשובות על ידי הוועדה הבוחנת וכן אופן הטיפול האדמיניסטרטיבי התשובות אלו.
 
 
קובץ להורדה
bar_exams_2019-2020_terms_data_request_response.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון