בקשות ותשובות

מידע על הליכים בוועדות האתיקה

25.11.2020

הפונה מבקשת לקבל לרשותה מסמכים שונים בקשר לתלונות לוועדת האתיקה וקובלנות בבית הדין המשמעתי שהוגשו נגדה.
 
*מטעמי חסיון והגנת הפרטיות לא צורפו נספחים
 
 
 
קובץ להורדה
ethics_procedures_regarding_applicant_data_request_response.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון