בקשות ותשובות

פרטים על ועדת שכר טרחה ופרוטוקול ישיבת הוועדה מיום 7.6.2020

03.12.2020

הפונה מבקש את מועד קביעת הישיבה, מיקומה, השעה בה התקיימה הישיבה, משתתפי הישיבה ופרוטוקול הישיבה.
 
 
קובץ להורדה
lawyer_fees_committee_particulars_and_protocol_data_request_response.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון