בקשות ותשובות

דוחות בקורת פנימית 2019-2020 ותוכנית עבודה לשנת 2021

03.12.2020

הפונה (עמותה) מבקשת פירוט דוחות ביקורת הפנים ועבודות ביקורת הפנים בהכנה לשנים 2019 ועד 2020 (כולל) והעתקיהם של הדוחות. כן התבקשה תכנית העבודה לביקורת פנים לשנת 2021.
 
*הדוחות שצורפו למענה טרם אושרו לפרסום באתר הלשכה. לכשתתקבל החלטה כאמור, יצורפו הדוחות.
קובץ להורדה
internal_controller_reports_2019-2020_and_project_plan_2021_data_request_response.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון