בקשות ותשובות

חומרים בקשר עם פרסומי הלשכה בעניין שימוש במונח "זמני שהות"

03.12.2020

לצרכי מחקר אקדמי, מבקש הפונה חומרי רקע ופרוטוקולים שקדמו להודעות שהפיצה הלשכה בהם בקשה הלשכה את עורכות ועורכי הדין לעשות שימוש במונח "זמני שהות" במקום במונח "הסדרי ראייה" בכל הקשור לזמני שהיית ילדים עם הוריהם בעת הליכי גירושין.
 
 
קובץ להורדה
family_forum_materials_data_request_response.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון