המועצה הארצית

תקציב הלשכה לשנת 2021

06.12.2020

המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין בישראל

מצ"ב תקציב הלשכה לשנת 2021 כפי שאושר על ידי המועצה הארצית בישיבתה מיום 3.12.2020.
 
קובץ להורדה
israelbar_budget_2021.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון