בקשות ותשובות

חומרים על פעילות הלשכה בקשר עם ייצוג על ידי הסנגוריה הציבורית

08.12.2020

הפונה מבקשת את "כל ניירות העמדה או הפניות של הלשכה בעניין מאבק הלשכה בתחרות בסניגוריה הציבורית".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
קובץ להורדה
documents_regarding_public_defenders_office_reply.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון