בקשות ותשובות

נהלי עבודה ונתונים מעבודת ועדת האתיקה במחוז מרכז וטיפול בתלונה

15.12.2020

הפונים מבקשים מידע על נהלי עבודת ועדת האתיקה במחוז מרכז וכן נתונים על תיקי תלונות וקובלנות, לרבות פילוח סוגי העבירות בגינן הוגשו. כמו כן התבקש מידע לגבי טיפול בתלונת המבקשים נגד עו"ד פלוני.
 
קובץ להורדה
ethics_committee_procedures_and_complaint_central_district_november_2020.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון