המשפט העברי בפסקי הדין

האיסור ל"כבוש" שכרו של עובד ובמיוחד עובד חסר כל

17.12.2020

בג"ץ 2293/17 אסתר צגיי גרסגהר ואח’ נ’ הכנסת ואח’
 
 
קובץ להורדה
delay_of_pay_hebrew_law.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון