המועצה הארצית

פרוטוקול מישיבה שהתקיימה ביום 3.12.2020, י"ז כסלו התשפ"א, באמצעות אפליקציית ZOOM

22.12.2020

עו"ד דנה בלום, מרכזת המועצה הארצית

על סדר היום:
1. אישור דו"ח כספי לשנת 2019.
2. אישור העברה תקציבית מס’ 9.
3. אישור תקציב לשנת 2021.
4. אישור נהלים:
א. נוהל ועדת הצטרפויות.
ב. נוהל עבודת המועצה הארצית.
5. הצעה לתיקון הכללים שמירת חומר ארכיוני.
6. בקשה להצטרפות הלשכה כידיד בית משפט לערעור של ד"ר משה וינברג בצ"א 20546-02-16.
7. מינוי ועדת בתי משפט קהילתיים.
8. שונות.
קובץ להורדה
Israel_Bar_Association_National_Council_protocol_3_december_2020.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון