בית הדין המשמעתי הארצי

התאמת מתכונת הפעילות בבתי הדין המשמעתיים – התמודדות עם נגיף הקורונה

24.12.2020

עו"ד חיים קנת, יו"ר בית הדין המשמעתי הארצי

למרות המצב השורר בארץ, בשל התפשטות נגיף הקורונה, והוראות משרד הבריאות, וכן בהתאם לתקנות
לשעת חירום, ההליכים בבתי הדין המשמעתיים של לשכת עורכי הדין יתקיימו כסדרם וזאת, תוך הקפדה
על ההנחיות והמגבלות שנקבעו לצורך שמירה על בריאות הציבור, השופטים/דיינים, המתדיינים והעובדים,
ובהתאם להוראות כל דין, ובכלל זה תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש -
הוראות שעה.

להלן הודעה על מתכונת פעילות בתי הדין המשמעתיים של הלשכה נוכח החלטת ממשלה מיום 23/12/20:

 

לכבוד

נשיאות בית הדין המשמעתי הארצי

חברי בית הדין המשמעתי הארצי

יו"ר בתי הדין המשמעתי המחוזיים

נשיאויות בתי הדין המשמעתי המחוזיים

חברי בתי הדין המשמעתי המחוזיים

 

חברים נכבדים,

 

למרות המצב השורר בארץ, בשל התפשטות נגיף הקורונה, והוראות משרד הבריאות, וכן בהתאם לתקנות לשעת חירום, ההליכים בבתי הדין המשמעתיים של לשכת עורכי הדין יתקיימו כסדרם וזאת, תוך הקפדה על ההנחיות והמגבלות שנקבעו לצורך שמירה על בריאות הציבור, השופטים/דיינים, המתדיינים והעובדים, ובהתאם להוראות כל דין, ובכלל זה תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש - הוראות שעה.

 

החל מיום 28/12/2020 בעלי דין, אשר מבקשים לדחות את מועד הדיון בעניינם, בשל נסיבות אישיות הנובעות מהמגבלות המוטלות על הציבור במסגרת ההתמודדות עם נגיף הקורונה, יוכלו לפנות לבית הדין בבקשה מנומקת. בקשות דחייה כאמור תידונה על ידי בתי הדין, תוך שקילת מכלול הנסיבות הצריכות לעניין, ובכלל זה הכרה בצו השעה ו האילוצים והמגבלות הנובעים ממנו.

 

יודגש שכל המועדים שנקבעו בדין או בהחלטת בית הדין, לנקיטת הליך או ביצוע פעולה, נותרים על כנם, אלא אם תבוא החלטה אחרת. עוד יצוין, כי השתתפות בהליך שיפוטי היא אחד החריגים למגבלות על יציאה למרחב הציבורי שקבועים בסעיף 7 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף- 2020.

 

הודעה זו כפופה להערכות מצב עדכניות שנערכות מעת לעת. ככל שיהא שינוי במתכונת הפעילות שלעיל ובסוגי ההליכים הנשמעים בהתאם אליה - תבוא על כך הודעה נפרדת.

 

בשל הסגר, ובשל העובדה כי לא תהיה קבלת קהל, בלשכת עורכי הדין ומזכירויות בית הדין יעבדו במתכונת מצומצמת.

 

כתבי בית דין, וכל חומר אחר, אשר יהיה צורך בהגשתם, ניתן להגיש באמצעות הדוא"ל למזכירות בית הדין.

 

דוא"ל בית הדין הארצי למשמעת: rachelk@Israelbar.org.il 

 

להודעה הרשמית לחצו כאן

 

קובץ להורדה
coronavirus_disiplinary_tribunal_update_241220.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון