בית הדין המשמעתי הארצי

התאמת מתכונת הפעילות בבתי הדין המשמעתיים – התמודדות עם נגיף הקורונה - עדכון

06.01.2021

עו"ד חיים קנת, יו"ר בית הדין המשמעתי הארצי

לאור המצב השורר בארץ, בשל התפשטות נגיף הקורונה, והוראות משרד הבריאות, וכן בהתאם לתקנות לשעת חירום, ההליכים בבתי הדין המשמעתיים של לשכת עורכי הדין ידחו למועדים שלאחר סיום הסגר והסרת ההגבלה של התכנסות עד 5 אנשים.

להלן הודעה על מתכונת פעילות בתי הדין המשמעתיים של הלשכה נוכח החלטת ממשלה מיום 5/1/21:

 

לכבוד

נשיאות בית הדין המשמעתי הארצי

חברי בית הדין המשמעתי הארצי

יו"ר בתי הדין המשמעתי המחוזיים

נשיאויות בתי הדין המשמעתי המחוזיים

חברי בתי הדין המשמעתי המחוזיים

 

חברים נכבדים,

 

לאור המצב השורר בארץ, בשל התפשטות נגיף הקורונה, והוראות משרד הבריאות, וכן בהתאם לתקנות לשעת חירום, ההליכים בבתי הדין המשמעתיים של לשכת עורכי הדין ידחו למועדים שלאחר סיום הסגר והסרת ההגבלה של התכנסות עד 5 אנשים.

 

זאת למעט עניינים דחופים אשר יתקיימו כסדרם וזאת, בהתאם לשיקול דעת של נשיאות של כל בית דין/הרכב, תוך הקפדה על ההנחיות והמגבלות שנקבעו לצורך שמירה על בריאות הציבור, השופטים /דיינים, המתדיינים והעובדים, ובהתאם להוראות כל דין, ובכל ל זה תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש הוראות שעה.

 

יודגש שכל המועדים שנקבעו בדין או בהחלטת בית הדין, לנקיטת הליך או ביצוע פעולה, נותרים על כנם, אלא אם תבוא החלטה אחרת.

 

עוד יצוין, כי השתתפות בהליך שיפוטי היא אחד החריגים למגבלות על יציאה למרחב הציבורי שקבועים בסעיף 7 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף- 2020.

 

בשל הסגר, ובשל העובדה כי לא תהיה קבלת קהל בלשכת עורכי הדין, מזכירויות בית הדין יעבדו במתכונת מצומצמת.

 

כתבי בית דין וכל חומר אחר אשר יהיה צורך בהגשתם, ניתן להגיש באמצעות הדוא"ל למזכירות בית הדין.

 

דוא"ל בית הדין הארצי למשמעת: rachelk@Israelbar.org.il 

 

להודעה הרשמית לחצו כאן

 

קובץ להורדה
coronavirus_disiplinary_tribunal_update_060121.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון