בקשות ותשובות

סירוב בקשות לקבלה ללשכה עד למחיקת רישום פלילי

20.01.2021

הפונה מבקש מידע אודות מקרים בהם סירבה הלשכה לבעלי עבר פלילי להתקבל ללשכה עד לאחר מחיקתו. עוד מבקש הפונה הפניות להליכים משפטיים בהם שינתה הלשכה עמדתה בקשר לקבלה לשורות הלשכה של בעלי עבר פלילי שנמחק, במקום שהתיישן.
 
 
קובץ להורדה
criminal_record_refusal_of_admitance_to_bar_response.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון