בחינות הסמכה

הודעת הוועדה הבוחנת באשר למתווה הדיון בעררים על בחינת מועד חורף 2020

24.01.2021

מחלקת מתמחים

הוועדה תפרסם את החלטתה בעררים על חלקים ב’ ו-ג’ של הבחינה עד ליום 21.2.2021. נבחנים שהגישו ערר על מטלת הכתיבה (חלק א’) ושנמצאו עוברים את הבחינה בעקבות החלטת הוועדה בעררים על חלקים ב’ ו-ג’ כאמור, ייחשבו כמי שבקשו לבטל את הערר שהגישו, והוא לא ייבדק, אלא אם כן ביקש זאת הנבחן באופן מפורש.

בעקבות פניות שהגיעו לוועדה הבוחנת בראשות כבוד השופט (בדימוס) משה יועד הכהן, ובהתאם להחלטת הוועדה בנושא הדיון בעררים במועד קיץ 2020, החליטה הוועדה על מתווה חדש לדיון בעררים על בחינת חורף 2020 כדלקמן.

 

הגשת עררים תתאפשר עד יום 4.2.21 בשעה 14:00 כפי שפורסם. לא תהיה הארכה.

 

הוועדה תפרסם את החלטתה בעררים על חלקים ב' ו-ג' של הבחינה עד ליום 21.2.2021. הציונים באזור האישי של כל נבחן יעודכנו בהתאם להחלטה.

 

נבחנים שהגישו ערר על מטלת הכתיבה (חלק א') ושנמצאו עוברים את הבחינה בעקבות החלטת הוועדה בעררים על חלקים ב' ו-ג' כאמור, ייחשבו כמי שבקשו לבטל את הערר שהגישו, והוא לא ייבדק, אלא אם כן ביקש זאת הנבחן באופן מפורש בהודעה בדואר אלקטרוני לכתובת bchinot.ha@israelbar.org.il.

 

נבחנים שציונם הגיע ל-60 בעקבות ההחלטה בעררים על חלקים ב' ו- ג' כאמור לעיל, אינם צריכים לפנות ללשכה כדי לבטל את הערר שהגישו על חלק א'.

 

תינתן אפשרות לכל נבחן שציונו לא הגיע ל-60 והוא מעוניין בכך, להודיע באמצעות משלוח הודעה בדואר אלקטרוני לכתובת bchinot.ha@israelbar.org.il על רצונו לבטל את הערר שהגיש על מטלת הכתיבה, וזאת עד ליום 23.2.21 בשעה 21:00.

 

לאחר מכן תתבצע בדיקת העררים על מטלות הכתיבה, ובסיומה יתפרסמו הציונים הסופיים בבחינת חורף 2020.

 

לא יתאפשר לבטל ערר לאחר המועד הנזכר (23.2.21 בשעה 21:00).

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון