המועצה הארצית

פרוטוקול מישיבה שהתקיימה ביום 28.12.2020, י"ג כטבת התשפ"א, באמצעות אפליקציית ZOOM

09.02.2021

עו"ד דנה בלום, מרכזת המועצה הארצית

על סדר היום:
1. בחירת רואה חשבון ללשכה.
2. בקשתו של מר אשרף אלשיך להתקבל כחבר הלשכה.
3. המשך דיון בחירת יועץ משפטי ללשכה.
4. ועדת חריגים שכר מצווה.
5. שונות.
קובץ להורדה
Israel_Bar_Association_National_Council_protocol_28_december_2020.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון