הצטרפות להליכים משפטיים

סמכות עיכוב בגין אי הצגת ת.ז. - נוהל הצגת ת.ז.

09.02.2021

1. עתירה;
2. נוהל הצגת ת.ז.;
3. בקשה להצטרפות;
4. פרוטוקול הדיון;
5. פסק דין.
 
 
 
 
 
 
קובץ להורדה
hcj_5417-19_presentation_of_id_petition.pdf hcj_5417-19_presentation_of_id_procedure.pdf hcj_5417-19_presentation_of_id_request_to_join_procedures.pdf hcj_5417-19_presentation_of_id_protocol.pdf hcj_5417-19_presentation_of_id_verdict.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון