הצטרפות להליכים משפטיים

תנאי כליאה לאסירים בקבוצת סיכון בתקופת הקורונה

09.02.2021

1. עתירה;
2. פסק דין.
 
 
 
קובץ להורדה
hcj_2234-20_convicts_at_risk_conditions_of incarceration_during_covid-19_petition.pdf hcj_2234-20_convicts_at_risk_conditions_of incarceration_during_covid-19_verdict.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון