החלטות וחוות דעת

הקלטת חבר למקצוע: באם חבר רשאי להקליט חבר במסגרת מערכת יחסים שבין משכיר לשוכר

28.02.2021

עו"ד מנחם מושקוביץ, יו"ר ועדת האתיקה הארצית

ככלל, עורך דין שאינו במסגרת תפקידו כאחד האדם הוא, ולפיכך הזכויות הקיימות לו בדין עומדות לו בתנאי שהן אינן מתנגשות בחובותיו האתיות.

השאילתה:

הפונה שאל באם חבר רשאי להקליט חבר במסגרת מערכת יחסים שבין משכיר לשוכר. כמו כן, הדגיש הפונה, כי מלבד יחסי משכיר- שוכר אין בין הצדדים קשר או רלוונטיות להיותם עורכי דין. כמו כן, לא מתקיים קשר ללקוחות של מי מהצדדים. 

 

החלטת הוועדה:

ככלל, עורך דין שאינו במסגרת תפקידו כאחד האדם הוא, ולפיכך הזכויות הקיימות לו בדין עומדות לו בתנאי שהן אינן מתנגשות בחובותיו האתיות. יחד עם זאת, ובמקרה של הקלטה בין שני עורכי דין בכובעם כאנשים פרטיים, קיים הסיכון כי המחלוקת תגלוש בהמשך לפסים משפטיים ומשכך על עורך הדין המבקש להקליט מוטלת החובה להפריד באופן מובהק בין מטרת ההקלטה המסחרית לבין עיסוקו כעורך דין.

 

לפיכך, במקרה שפורט בפנייה, ההקלטה אינה אסורה- וכל זאת בכפוף להתקיימותם של התנאים המפורטים בפנייה.

 

יחד עם זאת, כאמור, מוטלת על עורך הדין החובה לפעול בהתאם לכללי האתיקה וכן להימנע מהקלטה בנסיבות שאינן אישיות ומסחריות גרידא (תנאים מצטברים) או לחילופין, בנסיבות בהן קיים חשש כלשהו שהצד המוקלט היה יכול לסבור כי עורך הדין מבצע את ההקלטה בכובעו כעורך דין, ולא בכובעו כאדם פרטי.

 

(מספר החלטה: את/14/21)

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון